Zoekresultaten  241-246 van de 246 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Werkverwijder
 • ONDERWIJS WERKT!

  Rapportage van een enquête onder directie/management en docenten uit het po, vo, mbo en hbo, meting 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen (Tussenmeting 2015)

  Resultaten tussenmeting monitor naar samenwerking lerarenopleidingen en scholen.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectmeting InnovatieImpuls Onderwijs

  De InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) is een subsidieregeling die scholen in het primair en voortgezet onderwijs 4 jaar lang de mogelijkheid gaf om te experimenteren met innovatieve maatregelen binnen de school om het dreigende lerarentekort aan te pakken, zonder dat dit ten koste zou gaan van de onderwijskwaliteit of zou leiden tot een hogere werkdruk. Gedurende die vier jaar (2011-2014) zijn de effecten van de maatregelen onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TALIS 2018 Results teachers and school leaders as lifelong learners volume I (Engelstalig)

  TALIS is een groot internationaal belevingsonderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder leraren en schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs naar hun leer- en werkomstandigheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals

  De Teaching and Learning International Survey (TALIS) is een internationaal, grootschalig onderzoek naar leraren, schoolleiders en de leeromgeving op scholen. Dit is deel 2 van het TALIS 2018 rapport. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Education at a Glance 2021

  Jaarlijkse rapportage van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het rapporte bevat gegevens over structuur, financiën en prestaties zoals behaalde diploma’s, onderwijsdeelname en aansluiting op de arbeidsmarkt in de OESO-landen.

  Bekijk document gepubliceerd op