Zoekresultaten  1-10 van de 348 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Werkverwijder
 • Strategisch personeelsbeleid in het VO

  Het rapport beschrijft de staat van het strategisch personeelsbeleid voor het voortgezet onderwijs (vo) in 2023 en de ontwikkeling sinds 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat veel stagiaires aan lerarenopleidingen geen stagevergoeding krijgen

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Schoolbesturen maken afspraken om afstudeerstagiairs niet te betalen' en de enquête die de Algemene Onderwijsbond (Aob) hield onder 1500 studenten aan lerarenopleidingen. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch personeelsbeleid in het primair onderwijs

  Het rapport gaat over het onderzoek naar het strategisch personeelsbeleid in het primair onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel educatieve module

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op vragen en opmerkingen van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel voor Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020. Het wetsvoorstel gaat over het experiment educatieve module en enkele andere wijzigingen op het gebied van de lerarenopleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage 2022 Maatschappelijke diensttijd

  Voortgangsrapportage 2022 Maatschappelijke Diensttijd getiteld 'Jongeren maken het verschil voor de samenleving én zichzelf'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vormgeving regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de vormgeving van een regeling voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. De minister geeft ook een reactie op een vonnis van de voorzieningenrechter over dit onderwerp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief advies Raad van State over wetsvoorstel verplichte certificering uitzendsector

  Minister Van Gennip (SZW) meldt de Tweede Kamer welke stappen zij neemt naar aanleiding van het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Ziekteverzuim nadert hoogst gemeten niveau ooit, vooral in de zorg

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Ziekteverzuim nadert hoogst gemeten niveau ooit, vooral in de zorg'. De Tweede Kamerleden Van den Hil, Tielen en Bevers (allen VVD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Webinar arbeidsmigranten 2023 - presentatie en chat - Presentatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning oplossingsrichtingen voor de financiering van de opleidingsfunctie in de wijkverpleging

  Eindrapport over de financiële knelpunten en haalbare oplossingsrichtingen voor het opleiden in de wijkverpleging. Verkenning oplossingsrichtingen voor de financiering van de opleidingsfunctie in de wijkverpleging (PDF | 54 pagina's | 3,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op