Zoekresultaten  1-10 van de 247 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Werkverwijder
 • Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022

  De Jaarrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Het laat zien welke maatregelen door het Rijk, de sociale partners, de gemeenten en de provincies gerealiseerd zijn en welke maatregelen momenteel worden uitgevoerd en de komende jaren van kracht zullen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezeggingen en moties EU-arbeidsmigratie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-jaarplanning SZW 2023

  Voorlopige planning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2022

  Deze rapportage zet de belangrijkste, meest actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt in 2022 op een rij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkplan op hoofdlijnen: Samen voor het beste onderwijs

  Dit werkplan beschrijft de voorgenomen acties in de komende periode voor verbetering van het onderwijs en de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectmeting en evaluatieonderzoek Regeling Schoolkracht

  Uitkomsten van het evaluatieonderzoek en effectmeting van de subsidieregeling Schoolkracht. De regeling heeft als doel het stimuleren van duurzame schoolontwikkeling en een lerende cultuur bij scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over tijdspad invoering verplicht certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het tijdspad van de invoering van het verplicht certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over de Kamerbrief Lerarenstrategie

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de Kamerbrief van 21 oktober 2022. De brief ging over de lerarenstrategie. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pilot Behoud en Doorstroom - eindrapport

  De uitstroom van medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond is groter en hun doorgroeimogelijkheden beperkter dan die van medewerkers zonder migratieachtergrond. Daarom heeft TNO binnen het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt van het ministerie van SZW onderzocht welke maatregelen mogelijk bijdragen aan een inclusief werkklimaat en hoe goede implementatie, monitoring en evaluatie van deze maatregelen eruitziet. De Pilot Behoud en Doorstroom had als doel om medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond duurzaam aan de organisatie te binden en hun doorstroomkansen te verbeteren.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking voor werkgevers - Interventies voor behoud & doorstroom

  Wilt u aan de slag met een inclusieve organisatiecultuur, om zo het behoud en de doorstroom van werknemers met een migratieachtergrond te bevorderen? In onderstaande handreiking vindt u maatregelen die u hierbij kunnen helpen.

  Bekijk document gepubliceerd op