Zoekresultaten  1-50 van de 488 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
 • Kamerbrief over reactie op motie over woonlastenwaarborg

  Minister Blok (Wonen & Rijksdienst) geeft een reactie op een motie over woonlastenwaarborg die ingediend was door de Kamerleden De Vries (PvdA), Bashir (SP) en Van Veldhoven (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - BZK-Risicotool Brandveiligheid gevel 2019-04-12.ods

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Toelichting op de risicotool brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Handreiking Beoordeling brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Risicotool brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Brief aan gemeenten

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels. Onderzoek brandveiligheid gevels 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Brief aan gemeenten

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Handreiking Beoordeling brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Toelichting op de risicotool brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek inventarisatie brandveiligheid gevels

  Naar aanleiding van de brand in de Londense Grenfell Tower heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2018 gemeenten verzocht om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. In 2019 is de voortgang van deze inventarisatie door Arcadis onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat medio 2019 74% van de gemeenten was begonnen met deze inventarisatie. Om de huidige stand van de onderzoeken binnen de gemeenten te achterhalen, is er opnieuw een inventarisatie uitgevoerd. Arcadis heeft met het uitvoeren van een enquête-onderzoek bij dezelfde selectie van gemeenten inzicht gekregen in de voortgang van deze inventarisaties binnen gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport `Daglichttoetreding gebouw H (Hotel, Tweede Kamer)`

  Onderzoek van Arcadis Nederland B.V. naar de daglichttoetreding van het gebouw “Hotel” aan de Lange Poten te Den Haag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visie op brandveiligheid

  De visie op brandveiligheid bevat de koers voor de komende jaren en is daarmee richtinggevend voor de eventuele aanpassingen binnen het systeem van brandveiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het effect van vallende voorwerpen uit hijskranen en het veiligheidsniveau voor de omgeving van bouw- en sloopprojecten

  Rapport van Aboma en Wabo Advies over de veiligheidsafstanden bij bouw- en sloopplaatsen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan regelgeving over dit onderwerp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Kinderopvang

  Dit informatieblad geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste voorschriften voor kinderopvang uit het Bouwbesluit 2012 en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Bouwbesluit 2003.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zakenbrief brandveiligheid in zorginstellingen

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met stand van zaken brandveiligheid in zorginstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer over inspectierapport brandveiligheid in justitiële inrichtingen

  Aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van het inspectierapport brandveiligheid in justitiële inrichtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwregelgeving: integrale AMvB - adviesnummer 21 OPB

  Advies 21 van het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over onder andere het concept van de integrale AMvB Bouw-, gebruiks- en sloopbesluit. Dit op basis van de vergadering van het OPB op 16 april 2010. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Drijvende woningen en de bouwregelgeving - Handreiking voor ontwikkelaars, bouwers en gemeentelijke plantoetsers

  Veel Nederlandse bouwbedrijven experimenteren met het bouwen van drijvende woningen. Ontwikkelaars, bouwers en gemeentelijke plantoetsers hebben soms moeite met de uitleg van de bouwregelgeving voor drijvende bouwwerken. Voor hen heeft de VROM-Inspectie deze Handreiking opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de brandveiligheid van windmolens

  Minister van der Steur (VenJ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Kerstens en Vos (beiden PvdA) over de brandveiligheid van windmolens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Brandveiligheid van zorginstellingen

  Rapport van de VROM-Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De VROM-Inspectie heeft het rapport aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen toepassing PUR-schuim bij isolatie van begane grondvloeren

  Antwoorden van minister Spies (BZK) op de vragen van de kamerleden Jansen en Ulenbelt (beiden SP) over het toepassen van PUR-schuim bij de isolatie van begane grondvloeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategieën duurzaam bouwen

  Strategieën voor duurzaam bouwen zijn onder andere benaderingen, visies, stappen of richtlijnen voor duurzaam bouwen. Deze brochure gaat in op de Trias Energetica, de people-, planet-, profit-benadering (Triple P-benadering), industrieel, flexibel en demontabel Bouwen (IFD-Bouwen), Cradle to Cradle en slimbouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over renovatie Binnenhof

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert de Tweede Kamer hoe hij de informatieverstrekking over de projectbeheersing zal organiseren en over enkele andere aspecten van de renovatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

  Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator te worden aangesteld als er risico's zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico's zijn. Dit infoblad geeft hierover meer informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Peters over ventilatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van het lid Nijboer over misstanden bij bouwtechnische keuringen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e deelbesluit Woo-verzoek rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR’ - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over het rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR’. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

  Antwoorden op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de op 24 oktober 2022 ontvangen brief inzake de Voorhang in verband met wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) informeert de Tweede Kamer over het rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezeggingen bouwregelgeving - kamerbrief

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezeggingen bouwregelgeving: nu met de twee ontbrekende TNO-rapporten - Begeleidende brief

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport Renovatie Binnenhof

  Adviesrapport Renovatie Binnenhof.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012

  Op 1 juli 2012 zal afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012 in werking treden. Deze afdeling bevat voorschriften over veilig onderhoud op en aan gebouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over ontwerpaanpassing Besluit bouwwerken leefomgeving

  Minister Ollongren beantwoordt vragen over het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het regelen van de veiligheidscoördinator directe omgeving en enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectmeting wijziging Bouwbesluit 2012 (zelfsluitende deuren, warmtepompen, veiligheidsafstanden)

  Rapport van Sira Consulting over de regeldrukeffecten van voorgenomen wijzigingen van het Bouwbesluit ten aanzien van diverse onderwerpen, waaronder zelfsluitende deuren, installatiegeluid van warmtepompen en veiligheidsafstanden bouw- en sloopplaatsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning MPG-score ≤ 0,5

  Onderzoek naar de verschillen tussen MPG-scores in de vergunningaanvraag en de daadwerkelijke realisatie. Het onderzoek biedt inzicht in scenario’s waarmee een zeer lage MPG-score (0,5 of lager) gerealiseerd kan worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wegwijzer brandveiligheid unitbouw, versie bestaande bouwwerken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport IBR (2018) ‘Omgevingsveiligheid en de DNR 2011, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005’

  Rapport IBR (2018) ‘Omgevingsveiligheid en de DNR 2011, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over antwoorden op schriftelijk overleg (SO) Bouwregelgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de antwoorden van het schriftelijk overleg Bouwregelgeving van 20 april 2022 aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 12 september 2023, houdende wijzigingen van ondergeschikte betekenis in de algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het wettelijke stelsel van de Omgevingswet (Verzamelbesluit Omgevingswet 2023)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34453, nr. AR - Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over ontvlechting van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de beleidsagenda voor circulair bouwen.

 • Onderzoeksrapport Voorstel berekeningsmethodiek om koolstofvastlegging in biobased bouwmaterialen te kunnen waarderen

  Voorstel om de tijdelijke opslag van CO2 in biobased materialen te waarderen in de nationale systematiek van het bepalen van een milieuprestatie van een bouwproduct.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning GWP-eis Gebouw

  Verkenning van het beleidsvoornemen om een normering te introduceren voor de CO2-emissie van het materiaalgebruik in gebouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeken 20 mm drempels bij buitenruimten - Regeleffectrapport 20 mm drempels buitenruimtes

  In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn er onderzoeken uitgevoerd naar de uitvoerbaarheid van 20 mm drempels bij buitenruimten van woningen. Meer informatie over de achtergronden van dit rapport in de brief aan de Tweede Kamer van 5 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport 'Voorstel berekeningsmethodiek om koolstofvastlegging in biobased bouwmaterialen te kunnen waarderen'

  Dit rapport onderzoekt op welke manier de CO2-opslag van biobased bouwmaterialen over de hele levenscyclus kan worden gewaardeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op