Zoekresultaten  1-10 van de 22 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
 • Infoblad Kinderopvang

  Dit informatieblad geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste voorschriften voor kinderopvang uit het Bouwbesluit 2012 en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Bouwbesluit 2003.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

  Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator te worden aangesteld als er risico's zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico's zijn. Dit infoblad geeft hierover meer informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wegwijzer brandveiligheid unitbouw, versie bestaande bouwwerken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wegwijzer brandveiligheid unitbouw, versie nieuwbouw

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Vrije indeelbaarheid Bouwbesluit 2012

  Vrijheid bij de indeling van een gebouw is een belangrijk uitgangspunt in het Bouwbesluit sinds 1992. Waar mogelijk is aan de opdrachtgever overgelaten hoe de indeling van ruimten in een gebouw eruit ziet. Dit geldt zowel bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen, bij het daadwerkelijk bouwen van een bouwwerk als bij latere wijzigingen van de indeling in ruimten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Vluchten bij brand - Bouwbesluit 2012

  Dit informatieblad geeft een op de praktijk gerichte toelichting op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012. De brochure behandelt het vluchten vanuit nieuw te bouwen woonfuncties, logiesfuncties en utiliteitsfuncties die geen gezondheidszorgfunctie of celfunctie zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Cel en andere ruimte voor het insluiten van personen Bouwbesluit 2012

  Dit informatieblad zet uiteen wanneer volgens het Bouwbesluit 2012 sprake is van een cel en wanneer van een andere ruimte voor het insluiten van personen. Bij een cel ligt de focus meer op de brandscheiding en bij een andere ruimte op de organisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Bouwbesluit 2012: verbouw en functiewijziging

  Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het bevat ook enkele nieuwe voorschriften.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen: veranderingen Burgerlijk Wetboek in de praktijk

  Deze brochure maakt aan de hand van praktische voorbeelden inzichtelijk wat het gevolg is van de 5 veranderingen in het Burgerlijk Wetboek door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Het nieuwe Bouwbesluit

  In het Bouwbesluit 2012 is een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken samengevoegd. Het Bouwbesluit 2012 vervangt het Bouwbesluit 2003, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het Bouwbesluit 2012 bevat ook enkele nieuwe voorschriften.

  Bekijk document gepubliceerd op