Zoekresultaten  1-50 van de 365 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
 • Onderzoek brandveiligheid gevels - BZK-Risicotool Brandveiligheid gevel 2019-04-12.ods

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Toelichting op de risicotool brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Handreiking Beoordeling brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Risicotool brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Brief aan gemeenten

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Brief aan gemeenten

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Handreiking Beoordeling brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels - Toelichting op de risicotool brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels. Onderzoek brandveiligheid gevels  Brief aan gemeenten (PDF | 2 pagina's | 30 kB) Protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels (PDF | 5 pagina's | 55 kB) Toelichting op de risicotool brandveiligheid gevels (PDF | 3 pagina's | 196 kB) Handreiking Beoordeling brandveiligheid gevels (PDF | 34 pagina's | 5,3 MB)

 • Onderzoek inventarisatie brandveiligheid gevels

  Naar aanleiding van de brand in de Londense Grenfell Tower heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2018 gemeenten verzocht om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. In 2019 is de voortgang van deze inventarisatie door Arcadis onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat medio 2019 74% van de gemeenten was begonnen met deze inventarisatie. Om de huidige stand van de onderzoeken binnen de gemeenten te achterhalen, is er opnieuw een inventarisatie uitgevoerd. Arcadis heeft met het uitvoeren van een enquête-onderzoek bij dezelfde selectie van gemeenten inzicht gekregen in de voortgang van deze inventarisaties binnen gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport `Daglichttoetreding gebouw H (Hotel, Tweede Kamer)`

  Onderzoek van Arcadis Nederland B.V. naar de daglichttoetreding van het gebouw “Hotel” aan de Lange Poten te Den Haag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visie op brandveiligheid

  De visie op brandveiligheid bevat de koers voor de komende jaren en is daarmee richtinggevend voor de eventuele aanpassingen binnen het systeem van brandveiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het effect van vallende voorwerpen uit hijskranen en het veiligheidsniveau voor de omgeving van bouw- en sloopprojecten

  Rapport van Aboma en Wabo Advies over de veiligheidsafstanden bij bouw- en sloopplaatsen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan regelgeving over dit onderwerp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Kinderopvang

  Dit informatieblad geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste voorschriften voor kinderopvang uit het Bouwbesluit 2012 en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Bouwbesluit 2003.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zakenbrief brandveiligheid in zorginstellingen

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met stand van zaken brandveiligheid in zorginstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer over inspectierapport brandveiligheid in justitiële inrichtingen

  Aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van het inspectierapport brandveiligheid in justitiële inrichtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwregelgeving: integrale AMvB - adviesnummer 21 OPB

  Advies 21 van het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over onder andere het concept van de integrale AMvB Bouw-, gebruiks- en sloopbesluit. Dit op basis van de vergadering van het OPB op 16 april 2010. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de brandveiligheid van windmolens

  Minister van der Steur (VenJ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Kerstens en Vos (beiden PvdA) over de brandveiligheid van windmolens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Drijvende woningen en de bouwregelgeving - Handreiking voor ontwikkelaars, bouwers en gemeentelijke plantoetsers

  Veel Nederlandse bouwbedrijven experimenteren met het bouwen van drijvende woningen. Ontwikkelaars, bouwers en gemeentelijke plantoetsers hebben soms moeite met de uitleg van de bouwregelgeving voor drijvende bouwwerken. Voor hen heeft de VROM-Inspectie deze Handreiking opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Brandveiligheid van zorginstellingen

  Rapport van de VROM-Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De VROM-Inspectie heeft het rapport aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen toepassing PUR-schuim bij isolatie van begane grondvloeren

  Antwoorden van minister Spies (BZK) op de vragen van de kamerleden Jansen en Ulenbelt (beiden SP) over het toepassen van PUR-schuim bij de isolatie van begane grondvloeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over renovatie Binnenhof

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert de Tweede Kamer hoe hij de informatieverstrekking over de projectbeheersing zal organiseren en over enkele andere aspecten van de renovatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Peters over ventilatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

  Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator te worden aangesteld als er risico's zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico's zijn. Dit infoblad geeft hierover meer informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) informeert de Tweede Kamer over het rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van het lid Nijboer over misstanden bij bouwtechnische keuringen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezeggingen bouwregelgeving - kamerbrief

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezeggingen bouwregelgeving: nu met de twee ontbrekende TNO-rapporten - Begeleidende brief

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport Renovatie Binnenhof

  Adviesrapport Renovatie Binnenhof.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012

  Op 1 juli 2012 zal afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012 in werking treden. Deze afdeling bevat voorschriften over veilig onderhoud op en aan gebouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van het inspectierapport ILT naar aanleiding van een handhavingsverzoek

  Besluit op een verzoek om informatie over de openbaarmaking van het inspectierapport Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van 17 februari 2020 naar aanleiding van een handhavingsverzoek​​​​​​. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over ontwerpaanpassing Besluit bouwwerken leefomgeving

  Minister Ollongren beantwoordt vragen over het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het regelen van de veiligheidscoördinator directe omgeving en enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectmeting wijziging Bouwbesluit 2012 (zelfsluitende deuren, warmtepompen, veiligheidsafstanden)

  Rapport van Sira Consulting over de regeldrukeffecten van voorgenomen wijzigingen van het Bouwbesluit ten aanzien van diverse onderwerpen, waaronder zelfsluitende deuren, installatiegeluid van warmtepompen en veiligheidsafstanden bouw- en sloopplaatsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wegwijzer brandveiligheid unitbouw, versie bestaande bouwwerken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over antwoorden op schriftelijk overleg (SO) Bouwregelgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de antwoorden van het schriftelijk overleg Bouwregelgeving van 20 april 2022 aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op nadere vragen van de Eerste Kamer commissie over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen van de commissie van de Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport IBR (2018) ‘Omgevingsveiligheid en de DNR 2011, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005’

  Rapport IBR (2018) ‘Omgevingsveiligheid en de DNR 2011, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport 'Voorstel berekeningsmethodiek om koolstofvastlegging in biobased bouwmaterialen te kunnen waarderen'

  Dit rapport onderzoekt op welke manier de CO2-opslag van biobased bouwmaterialen over de hele levenscyclus kan worden gewaardeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie

  Onderzoek gericht op blootstelling en risico’s bewoners en isoleerders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

  Rapport over de weg naar groene, klimaatbestendige steden en dorpen. Het gaat om de ambitie, de activiteiten en de samenwerking met de medeoverheden en andere stakeholders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de volkshuisvesting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport ?Tussentijdse evaluatie proefprojecten?

  Het onderzoek betreft de projecten, die in het kader van het experiment Keurmerk Garantiewoning zijn uitgevoerd aangevuld met de proefprojecten Amsterdam-Zeeburgereiland en Leiderdorp-Plantage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport ‘Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw’

  Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatierapport proefprojecten kwaliteitsborging bouw 2015-2018

  Een inventarisatie en evaluatie van de resultaten van proefprojecten in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op basis van enquêtes en interviews met 72 deelnemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwbesluit 2012

  Besluit van 29 augustus 2011 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012). Staatsbladpublicatie nr. 416, 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen - 20210521 Bijlagen deel 6 bij besluit op Wob-verzoek over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de voorbereiding en uitvoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport Besluit kwaliteit leefomgeving

  Nader rapport over het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op