Zoekresultaten  351-360 van de 365 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
 • Proefproject Zeeburgereiland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit wob-verzoek over de veiligheid van vloerconstructie en breedplaatvloeren - Bijlage bij besluit Wob-verzoek over de veiligheid van vloerconstructie en breedplaatvloeren 176-200.pdf

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 28 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft documenten over de veiligheid van vloerconstructie en breedplaatvloeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeken motieven private kwaliteitsborging

  Bij welke projecten wordt nu al gebruik gemaakt van private kwaliteitsborging, wat zijn de succesfactoren hierbij en wat werkt wel en wat werkt niet. Met andere woorden: wat zijn de motieven voor een opdrachtgever om daadwerkelijk zelf zorg te dragen voor de kwaliteitsborging?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies naar aanleiding van het ‘Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’

  Naar aanleiding van de brand op 14 juni 2017 in de Grenfell Tower in Londen is op 30 oktober 2019 het ‘Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’ gepubliceerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) gevraagd om aan te geven hoe de Engelse bevindingen zich verhouden tot de Nederlandse regelgeving en of er aanleiding is tot acties in Nederland. De ATGB is gevraagd om de eigen ervaringen uit de Nederlandse bouwpraktijk in het antwoord te betrekken. Advies naar aanleiding van het ‘Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’ (PDF | 62 pagina's | 1,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ABF Rapportage Inventarisatie Plancapaciteit

  ABF Rapportage Inventarisatie Plancapaciteit (PDF | 59 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kostenoptimaliteitsstudie BENG-eisen - Kostenoptimaliteitsstudie BENG-eisen.pdf

  Vanuit het methodologisch kader van de richtlijn Energieprestatie voor gebouwen (Energy Performance Buildings Directive (EPBD), 2010/31/EU) moet voor het definitief bepalen van de eisen voor energiezuinige nieuwbouw (BENG-eisen), een kostenoptimaliteitsonderzoek worden uitgevoerd op basis van de kostenoptimaliteit van het aandeel primair fossiel energiegebruik (BENG-2). Deze  stukken zijn het resultaat van dit onderzoek. Ook de leidraad om invulling te geven aan de mogelijke afwijking van de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie bij nieuwe woongebouwen vindt u hier.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking en infoblad gemeenschappelijke rookgasafvoeren - Handreiking gemeenschappelijke rookgasafvoeren

  Woningen in appartementencomplexen of flatgebouwen zijn vaak voorzien van een gemeenschappelijke rookgasafvoer. Op deze gemeenschappelijke rookgasafvoer is per appartement een cv-ketel aangesloten.  Uit onderzoek naar koolmonoxideongevallen blijkt dat ongevallen kunnen worden veroorzaakt door lekkende gemeenschappelijke rookgasafvoeren of verkeerd aangesloten ketels. Hierdoor komen rookgassen en mogelijk ook koolmonoxide vrij. Koolmonoxide is een giftig, reukloos en onzichtbaar gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeldrukgevolgen Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

  Onderzoek naar de gevolgen die het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen heeft voor de regeldruk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Knelpunten en oplossingsrichtingen in gemengde complexen (VvE’s) met grooteigenaars

  Uit deze studie blijkt dat de knelpunten die te maken hebben met verschil in zeggenschap en invloed in de VvE het meest knellend zijn. Dat zijn de knelpunten rondom de positie van de grooteigenaar, het dilemma van gebruik versus misbruik van stemrecht door de grooteigenaar en de daarbij horende onvrede van de particuliere eigenaars, maar ook de onvrede van de huurders in het gemengde complex die daaruit voort kan komen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Woonuitgaven van huurders en eigenaren-bewoners

  In dit rapport wordt ingegaan op de woonuitgaven van verschillende typen huishoudens.

  Bekijk document gepubliceerd op