Zoekresultaten  1-10 van de 235 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Recreatieverwijder
 • Antwoorden vragen so geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding over de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 28 en 29 november. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijd voor sport

  Sport is niet weg te denken uit onze maatschappij. Velen doen aan sport, velen dragen een steentje bij aan sportorganisaties, velen kijken naar sport. Sport vertegenwoordigt belangrijke maatschappelijke waarden: sport verbroedert, sport stimuleert sportief gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage moties en toezeggingen Bewegen en gezondheid

  Overzicht van moties en toezeggingen op het gebied van beweegbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Sport en corona V

  De gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school

  De Onderwijsagenda SBGL is opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad en is bedoeld voor het primair onderwijs (po),voortgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Governance bouwstenen voor een toekomstbestendig sportstelsel

  Onderzoek naar de meest cruciale en concrete collectieve issues die om een aangepaste governance vragen en naar mogelijke governance bouwstenen die onderdeel van de aangepaste governance kunnen zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Van vitaminepil tot doping

  Opvattingen over middelengebruik in de recreatieve sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36179, nr. 3 - Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken

  Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda volksgezondheid, welzijn en sport Caribisch Nederland per domein

  Opsomming van de plannen op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport in Caribisch Nederland voor 2022-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op