Zoekresultaten  1-10 van de 97 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Recreatieverwijder
 • Voetbalbeleid in Nederland, Engeland en Duitsland

  Het rapport gaat over een verkennend en vergelijkend onderzoek naar lessen uit het voetbalbeleid in Nederland en het buitenland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school

  De Onderwijsagenda SBGL is opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad en is bedoeld voor het primair onderwijs (po),voortgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagenboek bij Samen de lat hoger leggen

  Bijlagenboek bij het hoofdrapport 'Samen de lat hoger leggen', het onderzoek naar de governance en het tuchtrecht van veilige en integere sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie sportinnovatie in Nederland

  Evaluatie sportinnovatie in Nederland is een evaluatie van sportinnovatie in de periode 2006 tot 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De inzet van slimme technologie in voetbalstadions voor de aanpak van discriminatie en racisme

  Verkenning naar de privacyrechtelijke kaders voor de inzet van slimme technologieën in voetbalstadions, met als doel het signaleren en aanpakken van discriminatie en racisme.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenevaluatie coronasteunpakket sportsector

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft tijdens de coronacrisis een steunpakket opgesteld om de financiële schade bij de amateursport en sportinfrastructuur te compenseren. Dit rapport evalueert dit steunpakket. Het gaat onder meer in op de doelmatigheid, doeltreffendheid en ervaringen van gebruikers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Sport en corona III

  Rapport van het Mulier instituut over de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wettelijk en financieel addendum

  Bijlage bij het advies De opstelling op het speelveld. Om een sportstelsel mogelijk te maken, heeft de NLsportraad in het advies 'De opstelling op het speelveld' geadviseerd om sport en bewegen te zien als een publieke voorziening. NLsportraad adviseert een stelselwet voor sport plus een pakket aan financiële maatregelen. In deze addendum staat hoe de wet en de financiële maatregelen eruit kunnen zien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Perspectief bestemming Nederland

  Een nieuwe visie op bestemming Nederland ten behoeve van het welzijn van alle Nederlanders

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VSK-monitor 2013

  Voortgangsrapportage Actieplan “Naar een veiliger sportklimaat”

  Bekijk document gepubliceerd op