Zoekresultaten  1-20 van de 183 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Recreatieverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Tijd voor sport

  Sport is niet weg te denken uit onze maatschappij. Velen doen aan sport, velen dragen een steentje bij aan sportorganisaties, velen kijken naar sport. Sport vertegenwoordigt belangrijke maatschappelijke waarden: sport verbroedert, sport stimuleert sportief gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De inzet van slimme technologie in voetbalstadions voor de aanpak van discriminatie en racisme

  Verkenning naar de privacyrechtelijke kaders voor de inzet van slimme technologieën in voetbalstadions, met als doel het signaleren en aanpakken van discriminatie en racisme.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenevaluatie coronasteunpakket sportsector

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft tijdens de coronacrisis een steunpakket opgesteld om de financiële schade bij de amateursport en sportinfrastructuur te compenseren. Dit rapport evalueert dit steunpakket. Het gaat onder meer in op de doelmatigheid, doeltreffendheid en ervaringen van gebruikers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkplan Sportakkoord II

  Dit werkplan beschrijft op welke wijze het Hoofdlijnen Sportakkoord II tot uitvoering wordt gebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagenboek bij Samen de lat hoger leggen

  Bijlagenboek bij het hoofdrapport 'Samen de lat hoger leggen', het onderzoek naar de governance en het tuchtrecht van veilige en integere sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versterking aanpak doping

  Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over maatregelen om de aanpak van doping te versterken. De maatregelen richten zich zowel op de handel in doping als op sporters zelf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een stimulans voor het antidopingbeleid

  Evaluatie Wet uitvoering antidopingbeleid, Dopingautoriteit en bredere antidopingbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Sport en corona IV

  De gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het Europees Kampioenschap Voetbal in Polen en Oekraïne in 2012

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de  Kamerleden De Mos (PVV), Van Klaveren (PVV), Graus (PVV) en Elissen (PVV) over het Europees Kampioenschap Voetbal in Polen en Oekraïne in 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie sportinnovatie in Nederland

  Evaluatie sportinnovatie in Nederland is een evaluatie van sportinnovatie in de periode 2006 tot 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederland evenementenland?

  Advies van de Nederlandse Sportraad om de maatschappelijke opbrengst van sportevenementen te vergroten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenevaluatie Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties en Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2021

  Dit rapport beschrijft een evaluatieonderzoek naar de BOSA (Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties) en de SPUK SPORT (Regeling specifieke uitkering stimulering sport). De evaluatie richt zich op de hoofdvraag hoe het beleid rondom sportaccommodaties, met de BOSA en de SPUK SPORT in het bijzonder, verbeterd kan worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over sportbeleid en COVID-19

  Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over het sportbeleid inzake COVID-19.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding antwoorden eerste termijn behandeling Begroting VWS

  Aanbiedingsbrief van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (beiden VWS) bij de antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de Begroting VWS 2015 op 19 november 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VSK Monitor 2014

  Voortgangsrapportage Actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen inzake de FIFA en het WK bid 2018/2022

  De antwoorden van de ministers van Financien, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Justitie op de schriftelijke vragen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de FIFA en het WK bid 2018/2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Sport en corona III

  Rapport van het Mulier instituut over de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Nederlandse topsporter en het anti-dopingbeleid 2014 - 2015

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wettelijk en financieel addendum

  Bijlage bij het advies De opstelling op het speelveld. Om een sportstelsel mogelijk te maken, heeft de NLsportraad in het advies 'De opstelling op het speelveld' geadviseerd om sport en bewegen te zien als een publieke voorziening. NLsportraad adviseert een stelselwet voor sport plus een pakket aan financiële maatregelen. In deze addendum staat hoe de wet en de financiële maatregelen eruit kunnen zien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Sport en corona II

  Deze tweede monitor Sport en corona bundelt de tot nu toe beschikbare coronaonderzoeken in de sportwereld en geeft een beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag en de organisatie en de financiering van de sport in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op