Zoekresultaten  1-10 van de 183 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Recreatieverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Kengetallen kosten-batenanalyse van het WK voetbal

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelverslag OJC-Raad 10 mei 2010 - Onderdeel Sport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen inzake de FIFA en het WK bid 2018/2022

  De antwoorden van de ministers van Financien, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Justitie op de schriftelijke vragen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de FIFA en het WK bid 2018/2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sport: een leven lang

  Dit rapport is de vierde editie van de Rapportage sport, geschreven door het Sociaal en Cultureel Planbureau in samenwerking met het W.J.H. Mulier Instituut en een aantal andere onderzoeksorganisaties, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijd voor sport

  Sport is niet weg te denken uit onze maatschappij. Velen doen aan sport, velen dragen een steentje bij aan sportorganisaties, velen kijken naar sport. Sport vertegenwoordigt belangrijke maatschappelijke waarden: sport verbroedert, sport stimuleert sportief gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opbrengsten van Meedoen

  Evaluatie van het programma Meedoen Alle Jeugd door Sport. Dit programma had tot doel meer jeugd, vooral in achterstandswijken, te laten sporten bij sportverenigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Coaches aan de Top: Evaluatie van de regeling

  Evaluatie van de regeling Coaches aan de Top van NOC*NSF.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke nota gezondheidsbeleid

  Landelijke nota gezondheidsbeleid, Gezondheid dichtbij. In deze nota benoemt de minister de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de Kamer over de brief van 25 mei 2011 over de landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten van de Olympische en Paralympische Spelen in 2028

  Deze verkenning vormt een bouwsteen om in 2016 een zorgvuldig afgewogen keuze over een mogelijk Nederlands Olympisch bid te kunnen maken.

  Bekijk document gepubliceerd op