Zoekresultaten  1-20 van de 183 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Recreatieverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Kengetallen kosten-batenanalyse van het WK voetbal

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelverslag OJC-Raad 10 mei 2010 - Onderdeel Sport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen inzake de FIFA en het WK bid 2018/2022

  De antwoorden van de ministers van Financien, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Justitie op de schriftelijke vragen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de FIFA en het WK bid 2018/2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sport: een leven lang

  Dit rapport is de vierde editie van de Rapportage sport, geschreven door het Sociaal en Cultureel Planbureau in samenwerking met het W.J.H. Mulier Instituut en een aantal andere onderzoeksorganisaties, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijd voor sport

  Sport is niet weg te denken uit onze maatschappij. Velen doen aan sport, velen dragen een steentje bij aan sportorganisaties, velen kijken naar sport. Sport vertegenwoordigt belangrijke maatschappelijke waarden: sport verbroedert, sport stimuleert sportief gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opbrengsten van Meedoen

  Evaluatie van het programma Meedoen Alle Jeugd door Sport. Dit programma had tot doel meer jeugd, vooral in achterstandswijken, te laten sporten bij sportverenigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Coaches aan de Top: Evaluatie van de regeling

  Evaluatie van de regeling Coaches aan de Top van NOC*NSF.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke nota gezondheidsbeleid

  Landelijke nota gezondheidsbeleid, Gezondheid dichtbij. In deze nota benoemt de minister de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de Kamer over de brief van 25 mei 2011 over de landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten van de Olympische en Paralympische Spelen in 2028

  Deze verkenning vormt een bouwsteen om in 2016 een zorgvuldig afgewogen keuze over een mogelijk Nederlands Olympisch bid te kunnen maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen veiligheid tijdens Olympische Spelen 2012

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de Kamerleden Bruins Slot en Çörüz (beiden CDA) over de veiligheid tijdens de Olympische Spelen in 2012 in Londen. De antwoorden worden mede gegeven door minister Opstelten (VenJ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het Europees Kampioenschap Voetbal in Polen en Oekraïne in 2012

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de  Kamerleden De Mos (PVV), Van Klaveren (PVV), Graus (PVV) en Elissen (PVV) over het Europees Kampioenschap Voetbal in Polen en Oekraïne in 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vrij verkeer van personen inzake sportactiviteiten

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met een overzicht van derde landen waarmee de Europese Unie afspraken heeft over vrij verkeer van personen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoek naar matchfixing

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over haar besluit een onderzoek in te stellen naar matchfixing in Nederland. Matchfixing houdt in dat het verloop van sportwedstrijden wordt gemanipuleerd om winst te genereren of sportieve resultaten te beïnvloeden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Managementsamenvatting Traject keuze stad / MIRT onderzoek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versterking data-infrastructuur sport

  Dit rapport gaat in op het monitoren van ontwikkelingen in de sport. Het richt zich dus op onderzoek dat met enige regelmaat wordt herhaald en gedurende langere tijd wordt volgehouden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Centra voor Topsport en Onderwijs (CTOs)

  In dit rapport wordt beschreven hoe het na ruim drie jaar staat met het functioneren van de CTO’s en wat er nodig is voor een optimaal functioneren van de CTO’s in de toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Modelgaranties voor grote internationale sportevenementen

  Nederland heeft de ambitie om te behoren tot de beste 10 topsport landen van de wereld. Voor het realiseren van deze Top 10 ambitie en het opbouwen van een track record, is het opdoen van ervaringen met de organisatie van grote internationale (top)sportevenementen belangrijk. Nederland wil daartoe zelf een podium bieden aan de internationale sportwereld en de eigen topsporters.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie

  Rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over geannoteerde agenda informele EU Sportraad 20-21 september 2012 te Nicosia (Cyprus)

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de informele EU Sportraad van 20-21 september 2012 in Nicosia (Cyprus).

  Bekijk document gepubliceerd op