Zoekresultaten  1-10 van de 551 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Beroepsonderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Ontwerp Jaarwerkplan 2024 Doelen en activiteiten Inspectie van het Onderwijs

  Concept van het jaarwerkplan van de Inspectie van het Onderwijs voor het jaar 2024. De Eerste en Tweede Kamer hebben dit concept ontvangen in verband met de procedure op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Education at a Glance 2023

  Rapport Education at a Glance 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling regionaal investeringsfonds mbo 2024-2027

  Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende regels voor de verstrekking van aanvullende middelen voor de verbetering van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt door publiek-private samenwerking (Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2024-2027).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief bij Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vandaag is het 2040 Deel 1

  Rapport van het KBA-consortium (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt). Het rapport gaat over een toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs en wetenschap. Deel 1 bevat het kernrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak van minister Dijkgraaf bij Opening Academisch Jaar bij Universiteit Twente

  Minister Dijkgraaf (OCW) sprak bij de opening van het academisch jaar op 4 september 2023 in het Wilminktheater in Enschede.

 • Antwoorden op Kamervragen over manifest over inclusieve stilteruimtes op onderwijsinstellingen

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het manifest 'Stilteruimtes ter bevordering van het welzijn en diversiteits- en inclusiebeleid op onderwijsinstellingen' van studentenorganisaties en belangenorganisaties. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (Denk) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Stand van zaken ROC TOP

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken ROC TOP

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het haalbaarheidsonderzoek van ROC TOP en het ROC van Amsterdam-Flevoland (ROCvA-F) over de mogelijkheid tot verregaande samenwerking en zijn betrokkenheid daarbij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Professionele achtergrond van mbo-docenten basisvaardigheden en burgerschap

  Rapport van het Expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO). Het rapport onderzoekt het onderwijs in basisvaardigheden en burgerschap in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de achtergrond van de docenten die hierin les geven.

  Bekijk document gepubliceerd op