Zoekresultaten  1-10 van de 81 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Wat hebben geweldplegers gemeen? Een typologie van plegers van geweld tegen de publieke taak en van publiek geweld

  Het onderzoek is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het geeft inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen plegers van geweld zodat hiermee het gedrag van geweldplegers beter beïnvloed kan worden. Er worden 6 typen geweldplegers onderscheiden: waaronder ‘de machteloze gefrustreerde’, ‘het korte lontje’ en ‘de beïnvloedbare jongere’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Pilot cameraregistratie op ambulances: Eindevaluatie

  Tot de zomer van 2010 hebben vier ambulanceregio’s deelgenomen aan de pilot camera’s op ambulances. Uit de eindevaluatie blijkt dat professionals in het opsporings- en vervolgingsproces (advocaten, rechters, politiemensen) de kwaliteit van opgenomen beelden geschikt achten voor sfeerbepaling en identificatie van daders. Uit de eindevaluatie blijkt tevens dat de helft van de werknemers zich veiliger voelt door de camera’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar kenmerken slachtoffers van geweld tegen werknemers met een publieke taak

  Uit diverse onderzoeken is gebleken dat niet alleen tussen sectoren maar ook binnen sectoren grote verschillen zijn in de mate waarin werknemers slachtoffer worden van agressie en geweld. Vanuit het programma Veilige Publieke Taak is daarom een analyse uitgevoerd op bestaande databestanden om kenmerken van slachtoffers te achterhalen (rapport TNS-NIPO). Ook zijn interviews gehouden met slachtoffers uit diverse sectoren (rapport Verwey-Jonker).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie veiligheidsbeleid agressie en geweld bij werkgevers met een publieke taak - Resultaten

  Om inzicht te krijgen in de mate waarin werkgevers met een publieke taak vorm hebben gegeven aan de uitvoering van de acht maatregelen heeft in het voorjaar van 2010 vanuit het programma Veilige Publieke Taak voor de tweede keer een inventarisatie plaatsgevonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak - Bijlage bij Brief aan de Tweede Kamer

  Voortgangsrapportage December 2009 – Juni 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Cameraregistratie op ambulances: Tussenevaluatie van de pilot

  Om te verkennen of de inzet van camera’s kan bijdragen aan een verbeterde opsporing en vervolging van daders van agressie en geweld tegen ambulancemedewerkers en –materieel, is in 2008 een pilot gestart. In de zomer 2009 is een tussenevaluatie van de pilot uitgevoerd door bureau Berenschot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar kenmerken slachtoffers van geweld tegen werknemers met een publieke taak

  Uit diverse onderzoeken is gebleken dat niet alleen tussen sectoren maar ook binnen sectoren grote verschillen zijn in de mate waarin werknemers slachtoffer worden van agressie en geweld. Vanuit het programma Veilige Publieke Taak is daarom een analyse uitgevoerd op bestaande databestanden om kenmerken van slachtoffers te achterhalen (rapport TNS-NIPO). Ook zijn interviews gehouden met slachtoffers uit diverse sectoren (rapport Verwey-Jonker).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Bedreigd bestuur. Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen.

  Voor het eerst is een breed onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van agressie en geweld gericht tegen politieke ambtsdragers. Uit dit onderzoek blijkt dat agressie en geweld door burgers niet alleen voorkomt tegen burgemeesters en wethouders, maar ook tegen raadsleden en politieke ambtsdragers bij provincies en waterschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wittevlekken onderzoek

  Om effectief op te treden tegen agressie en geweld is het belangrijk om eenheid te hebben in het beleid en dit beleid af te stemmen. Hiervoor is wetenschappelijk onderzoek nodig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geweldcijfers een inventarisatie van monitoren en weergave van trends in geweld (volledige tekst)

  Regioplan Beleidsonderzoek, WODC, 2010 In dit onderzoek zijn monitoren over geweld geïnventariseerd en beoordeeld op geschiktheid om trends weer te geven. Verder is een vergelijking tussen monitoren gemaakt en zijn de ontwikkelingen in geweld weergegeven. Het doel van dit overzicht is het vergroten van inzicht in de samenstelling, de achtergronden, de overeenkomsten en de verschillen in cijfers over geweld.

  Bekijk document gepubliceerd op