Zoekresultaten  1-10 van de 972 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
 • Voortgangsbrief aanpak voor personen met verward en of onbegrepen gedrag

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister  Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak voo personen met verward en/of onbegrepen gedrag. Doel van de aanpak is om te zorgen dat deze personen snel de juiste zorg krijgen en niet onnodig in aanrakingnkomen met politie en justitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over wetsevaluatie Wvggz en Wzd

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de beleidsreactie op de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). De Eerste Kamerfracties van GroenLinks, D66 en 50PLUS hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over noodmaatregel in verband met tekort aan forensisch artsen

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de noodmaatregel in verband met het tekort aan forensisch artsen en het vervolg daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ziekte bij zwangerschap - Een multivariate analyse van de kans op instroom en de uitkeringsduur

  Onderzoek naar zieke zwangeren in de Ziektewet (ZW).  Ziekte bij zwangerschap - Een multivariate analyse van de kans op instroom en de uitkeringsduur (PDF | 36 pagina 's|1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op de adviezen over het oversterfteonderzoek

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de adviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de factsheets van de hoogleraren Ploem en Buijsen over het gebruik van gezondheidsgegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Wkkgz vanwege aspecten kwaliteitsregistraties

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel om de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) te wijzigen. De wijziging is nodig vanwege het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Wetsvoorstel Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz)

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang verdere vormgeving Nationale Zorgreserve

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de vormgeving van een toekomstige Nationale Zorgreserve (NZR). De NZR kan worden ingezet als in tijden van crisis de zorgcontinuïteit in gevaar is. In deze brief besteedt de minister aandacht aan 2 openstaande vraagstukken, namelijk of er noodzaak bestaat voor wet- en regelgeving en het opschalingsplan bij crisis en het vervolgproces en het daarbij horende financieringsinstrument.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Kabinetsreactie op de evaluatie Regeling LZA-LP en het vervolg van de voorgenomen Regeling L1-12

  Minister Kuipers (VWS) reageert op de evaluatie van de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Regeling LZA/LP) en het vervolg van de voorgenomen Regeling L1-12.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over proces rond voorgenomen wijzigingen Gelre ziekenhuis Zutphen

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het proces rond de voorgenomen wijzigingen van het Gelre ziekenhuis Zutphen. Het Tweede Kamerlid Van den Berg (CDA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op