Zoekresultaten  1-10 van de 639 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
 • Veel verbeterd rondom proces scopen, laatste verbeterslag nodig

  Rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de veiligheidswaarborgen rond de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2011 Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

  De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) waarborgt de bescherming van proefpersonen die zijn betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

  Evaluatierapport van de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Regeling LZA/LP). Deze regeling is op 1 februari 2016 in werking getreden. Het doel van de Regeling is het bieden van duidelijkheid, transparantie en het waarborgen van de zorgvuldigheid in het medisch handelen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zelfevaluatie CCMO 2009-2013

  Evaluatie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) over de periode 2009-2013. De CCMO heeft tot doel om optimale waarborgen te scheppen voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezondheidsraad op koers 2008-2012

  De Gezondheidsraad brengt op grond van de Kaderwet adviescolleges iedere vier jaar een evaluatie uit van zijn functioneren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezondheidsraad op koers

  De Gezondheidsraad brengt op grond van de Kaderwet adviescolleges iedere vier jaar een evaluatie uit van zijn functioneren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning wettelijke voorraadverplichting PBM

  Verkenning wettelijke voorraadverplichting persoonlijke beschermingsmiddelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Medisch beroepsgeheim in dubio

  Rapport over het medisch beroepsgeheim in algemene zin door het Instituut Beleid & Management Gezond-heidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onderzocht is de verhouding van het medisch beroepsgeheim tot zwaarwegende maatschappelijke belangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Alles is gezondheid Het Nationaal Programma Preventie 2014 - 2016 Deel 1 en Deel 2

  Rapport van het Nationaal Programma Preventie 2014 - 2016, dat loopt van 2014 tot en met 2016. Zes ministeries, gemeenten, bedrijven en een groot aantal maatschappelijke organisaties werken hier samen aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergelijking opleidingen ggz-beroepen

  Resultaten van een vergelijkend onderzoek naar inhoud, omvang en niveau van opleidingen voor verschillende beroepen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

  Bekijk document gepubliceerd op