Zoekresultaten  1-10 van de 1.867 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Zorg en gezondheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • 3e Voortgangsrapportage Uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek

  Voortgang en tussentijdse resultaten van het uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over wetsevaluatie Wvggz en Wzd

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de beleidsreactie op de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). De Eerste Kamerfracties van GroenLinks, D66 en 50PLUS hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Chronologisch overzicht relevante jurisprudentie hinderpaalcriterium en vergoeding niet-gecontracteerde zorgverleners

  Chronologisch overzicht van de relevante jurisprudentie over het hinderpaalcriterium en de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over ‘blurring’ - Bijlagen bij het besluit op Woo-verzoek over ‘blurring’

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 december 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de correspondentie inzake het reguleren van ‘mengvormen’ of ‘blurring’, tussen de betrokken bewindspersonen van VWS en EZ onderling, met de bewindspersonen, met en tussen ambtenaren van VWS en EZ, alsmede met de betrokken veldpartijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut - Bijlage deel 5

  Besluit op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, zoals genoemd in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).  Meer specifiek gaat het verzoek om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de beschikbaarheidsbijdrage en subsidiering ten aanzien van de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut in de zin van artikel 3 van de Wet BIG. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut - Bijlage deel 3

  Besluit op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, zoals genoemd in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).  Meer specifiek gaat het verzoek om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de beschikbaarheidsbijdrage en subsidiering ten aanzien van de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut in de zin van artikel 3 van de Wet BIG. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut - Bijlage deel 2

  Besluit op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, zoals genoemd in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).  Meer specifiek gaat het verzoek om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de beschikbaarheidsbijdrage en subsidiering ten aanzien van de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut in de zin van artikel 3 van de Wet BIG. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut - Bijlage deel 4

  Besluit op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, zoals genoemd in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).  Meer specifiek gaat het verzoek om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de beschikbaarheidsbijdrage en subsidiering ten aanzien van de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut in de zin van artikel 3 van de Wet BIG. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over noodmaatregel in verband met tekort aan forensisch artsen

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de noodmaatregel in verband met het tekort aan forensisch artsen en het vervolg daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op de adviezen over het oversterfteonderzoek

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de adviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de factsheets van de hoogleraren Ploem en Buijsen over het gebruik van gezondheidsgegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op