Zoekresultaten  1-10 van de 122 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Openbare orde en veiligheidverwijder
 • Bijlage II bij CTIVD rapport nr. 56 - Waarborgen

  Bijlage II bij het toezichtrapport nummer 56 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de multilaterale gegevensuitwisseling van de AIVD over (vermeende) jihadisten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting Wetsvoorstel strafbaarstelling spionage indiening TK

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft een toelichting op het wetsvoorstel voor uitbreiding van de strafbaarheid voor spionageactiviteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar een duurzaam en effectief stelsel van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Advies wat de vereisten zijn die de actuele jurisprudentie stelt aan de inrichting van het stelsel van toezicht en toetsing op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en welke keuzemogelijkheden deze jurisprudentie laat voor de inrichting van een duurzaam stelsel van toezicht en toetsing op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse recente uitspraken EHRM en totstandkoming van Conventie 108+ in relatie tot stelsel van toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Juridische analyse van recente jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in relatie tot het stelsel van toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dit document analyseert 2 uitspraken van het EHRM en de totstandkoming van het Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Conventie 108+).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie 2020 - Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Het doel van deze evaluatie is te onderzoeken of de Wiv 2017 datgene heeft gebracht wat de wetgever voor ogen had, of de wet in de praktijk een werkbaar instrument is gebleken en welke knelpunten en aandachtspunten er zijn in de toepassingspraktijk van de wet. Evaluatie 2020 - Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (PDF | 180 pagina's | 2.2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtsrapport CTIVD nummer 75 - Rapport

  Toezichtsrapport over de inzet van kabelinterceptie door de AIVD en de MIVD - De snapshotfase

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtrapport nr. 60 over wegingsnotities voor internationale samenwerking

  Het rapport ziet op de wegingsnotities van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) voor de internationale samenwerking met de Counter Terrorism Group en Sigint-partners.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit kansspelen op afstand

  Het besluit bevat bepalingen voor de uitvoering van de Wet kansspelen op afstand.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage II bij CTIVD rapport nr. 60 – Gebreken in de inhoud van de wegingsnotities

  Bijlage II bij het toezichtsrapport nummer 60 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de wegingsnotities van de AIVD en de MIVD voor de internationale samenwerking met de Counter Terrorism Group- en sigint-partners.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Kansspelautoriteit 2017 – 2021

  Het rapport evalueert de de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de Kansspelautoriteit (Ksa) als zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De evaluatie gaat over de jaren 2017-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op