Zoekresultaten  1-10 van de 147 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Openbare orde en veiligheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Besluit Wob-verzoek over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991 en in Enschede in 2000 - Bijlagen bij Eerste deelbesluit Wob-verzoek over vuurwerkramp.pdf

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 6 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991 en de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Dit eerste deelbesluit gaat over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting Wetsvoorstel strafbaarstelling spionage indiening TK

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft een toelichting op het wetsvoorstel voor uitbreiding van de strafbaarheid voor spionageactiviteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit Wet kansspelen op afstand - versie 8 juli 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit kansspelen op afstand

  Het besluit bevat bepalingen voor de uitvoering van de Wet kansspelen op afstand.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Kansspelautoriteit 2017 – 2021

  Het rapport evalueert de de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de Kansspelautoriteit (Ksa) als zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De evaluatie gaat over de jaren 2017-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel KOA Wet op de kansspelen

  Wetsvoorstel wijziging Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel kansspelen op afstand

  Nota naar aanleiding van het nader verslag bij de wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doorlichting Beleidsregels nietincidentele artikel 3 loterijen

  Het rapport bevat een doorlichting van de Beleidsregels voor goededoelenloterijen. Het bespreekt de bijdrage van de Beleidsregels aan de doelen van het kansspelbeleid en welke aanpassingen nodig zijn voor een toekomstbestendig loterijstelsel. Ook gaat het in op de vraag of de Beleidsregels bijdragen aan een efficiënt proces van vergunningverlening en effectief toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De aard en effecten van prostitutiebeleid

  Het rapport onderzoekt welke beleidsvarianten er zijn voor prostitutie en wat bekend is over de effecten van die beleidsvarianten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over agenda JBZ raad februar 2022

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) beantwoorden vragen over de informele JBZ-Raad van 3 en 4 februari 2022. JBZ staat voor Raad Justitie en Binnenlandse Zaken. Zij kregen de vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op