Zoekresultaten  1-10 van de 1.036 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Openbare orde en veiligheidverwijder
Thema: Stoffenverwijder
 • Bijlage II bij CTIVD rapport nr. 56 - Waarborgen

  Bijlage II bij het toezichtrapport nummer 56 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de multilaterale gegevensuitwisseling van de AIVD over (vermeende) jihadisten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic over de werkwijze van de AIVD en MIVD bij onderscheppen van informatie

  Deze afbeelding laat zien hoe de gemoderniseerde bevoegdheid voor onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (onderscheppen van informatie) wordt toegepast. Daarnaast wordt duidelijk hoe de waarborgen, filters en het toezicht in het proces zijn verankerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Relaties tussen de hoeveelheid stikstofdepositie en de kwaliteit van habitattypen

  Onderzoek naar hoe groot het schadelijke effect is bij een beperkte en bij een grote overschrijding van het kritische niveau waarboven schade aan de natuur kan optreden door stikstofdepositie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Aanpak kosten REACH voor het MKB

  Het rapport beschrijft de aanpak die Rijksoverheid en VNO-NCW hebben ontwikkeld om het voor midden- en kleinbedrijf (MKB) makkelijker te maken om te voldoen aan de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen (REACH). Een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) had uitgewezen dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) relatief hoge kosten moet maken om te voldoen aan REACH.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak kosten REACH voor het MKB

  Staatssecretaris Mansveld (IenM) informeert de Tweede Kamer over de aanpak om het voor midden- en kleinbedrijf makkelijker te maken om te voldoen aan de  Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen (REACH-verordening).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verwerking chroom-6-houdend schroot en de werkwijze van Rijkswaterstaat

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de verwerking van chroom-6-houdend staalschroot dat afkomstig is van Rijkswaterstaatobjecten. Hij gaat daarbij in op de rol van Rijkswaterstaat bij de veilige verwerking van dit schroot. Daarnaast beantwoordt hij Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Giftig staal Rijkswaterstaat ging stiekem naar de ovens van Tata'. De Tweede Kamerleden Mulder en Van der Molen (CDA) hadden hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leren van innovatie: casus vervangen van chroom bij leer(looien)

  Brochure van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De brochure beschrijft ervaringen en tips bij het vervangen van gevaarlijke stoffen in de leersector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met appreciatie evaluatie Europese stoffenverordening REACH

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de hoofdpunten van de mededeling van de Europese Commissie (EC). De mededeling ging over de werking en evaluatie van de Europese verordening REACH. Deze gaat over het op de markt brengen van chemische stoffen. Zij stuurt haar appreciatie mee met de brief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang biociden, gewasbeschermingsmiddelen en REACH

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen op het gebied van biociden, gewasbeschermingsmiddelen en REACH. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991 en in Enschede in 2000 - Bijlagen bij Eerste deelbesluit Wob-verzoek over vuurwerkramp.pdf

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 6 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991 en de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Dit eerste deelbesluit gaat over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991.

  Bekijk document gepubliceerd op