Zoekresultaten  1-10 van de 398 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Openbare orde en veiligheidverwijder
Thema: Netwerkenverwijder
 • Bijlage II bij CTIVD rapport nr. 56 - Waarborgen

  Bijlage II bij het toezichtrapport nummer 56 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de multilaterale gegevensuitwisseling van de AIVD over (vermeende) jihadisten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over veiligheid op hoge zendmasten en omroepetherdistributie

  Brief van minister Verhagen (EL&I) aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op de hoge zendmasten. Ook is onderzocht hoe de continuïteit van de dienstverlening voor de omroepetherdistributie beter kan worden gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic over de werkwijze van de AIVD en MIVD bij onderscheppen van informatie

  Deze afbeelding laat zien hoe de gemoderniseerde bevoegdheid voor onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (onderscheppen van informatie) wordt toegepast. Daarnaast wordt duidelijk hoe de waarborgen, filters en het toezicht in het proces zijn verankerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991 en in Enschede in 2000 - Bijlagen bij Eerste deelbesluit Wob-verzoek over vuurwerkramp.pdf

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 6 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991 en de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Dit eerste deelbesluit gaat over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over vuurwerkramp Enschede - Bijlage deel 2

  Besluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkrampen in Enschede in 2000 en Culemborg in 1991. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over de werkwijze van de NVWA voor speelhallen - Bijlagen bij Wob-besluit over werkwijze NVWA speelhallen.pdf

  Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de werkwijze van de NVWA voor speelhallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek intrinsieke veiligheid zendinrichtingen

  Onderzoek uitgevoerd door Oranjewoud/SAVE naar de veiligheidssituatie op de grote (omroep)zendinrichtingen. De zendinrichtingen zijn van vitaal belang voor de distributie van radio- en tv-signalen via de ether, in het bijzonder bij calamiteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over vuurwerkramp Enschede - Bijlage deel 5

  Besluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkrampen in Enschede in 2000 en Culemborg in 1991. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over vuurwerkramp Enschede - Bijlagen bij beslissing op bezwaar Deel 1 vuurwerkramp Enschede

  Besluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkrampen in Enschede in 2000 en Culemborg in 1991. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over vuurwerkramp Enschede - Bijlage deel 4

  Besluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkrampen in Enschede in 2000 en Culemborg in 1991. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op