Zoekresultaten  1-10 van de 806 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Openbare orde en veiligheidverwijder
Thema: Markttoezichtverwijder
 • Nota naar aanleiding van verslag Waarborgwet

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen over het voorstel van wet houdende regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen (Waarborgwet 20..).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding nota naar aanleiding van verslag Waarborgwet

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over de Waarborgwet (voorstel van wet houdende regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning voor- en nadelen alternatieve vormen marktregulering edelmetalen in het kader van evaluatie van de Waarborgwet

  Rapport van onderzoeksbureau Panteia met een verkenning naar de voor- en nadelen van alternatieve vormen van marktregulering bij de waarborging van edelmetalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage II bij CTIVD rapport nr. 56 - Waarborgen

  Bijlage II bij het toezichtrapport nummer 56 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de multilaterale gegevensuitwisseling van de AIVD over (vermeende) jihadisten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie en actualisatie waarborgstelsel edelmetalen

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie en de voortgang van het actualiseringswetsvoorstel voor het waarborgen van edelmetalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic over de werkwijze van de AIVD en MIVD bij onderscheppen van informatie

  Deze afbeelding laat zien hoe de gemoderniseerde bevoegdheid voor onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (onderscheppen van informatie) wordt toegepast. Daarnaast wordt duidelijk hoe de waarborgen, filters en het toezicht in het proces zijn verankerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voornemen tot verstatelijking Verispect B.V.

  Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over het voornemen om de taken van Verispect B.V. onder te brengen bij Agentschap Telecom. Verispect B.V. houdt toezicht op de Metrologiewet en de Waarborgwet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie over toegang tot de Commissie van Aanbestedingsexperts

  Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer hoe hij uitvoering geeft aan de aangenomen motie Schouten/Gesthuizen. Deze motie verzoekt het kabinet snelle en laagdrempelige toegang tot onafhankelijk advies bij de Commissie van Aanbestedingsexperts te waarborgen en zo nodig extra financiële middelen in te zetten om de capaciteit te kunnen uitbreiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel implementatie richtlijn (EU) 2019/1

  Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel implementatie richtlijn (EU) 2019/1

  Staatssecretaris Keijzer reageert op vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (PbEU 2019, L 11).

  Bekijk document gepubliceerd op