Zoekresultaten  1-10 van de 225 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Afvalverwijder
 • Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad 10 juni 2021 te Luxemburg.

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) en minister Van 't Wout (EZ)  sturen een brief met de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 10 juni 2021  naar de Tweede Kamer. Zij doen dit mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De agendagaat over Raadsconclusies over de EU-klimaatadaptatiestrategie, de Batterijenverordening en het EU-actieplan om de vervuiling van lucht, water en bodem tot nul terug te brengen. Ook staan de Transport Decarbonisation Alliance(TDA) en biodieselfraudeook op de agenda.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over kerncentrale Borssele - Openbaar gemaakte documenten deel 2

  Besluit op een verzoek om informatie over het verzoek van de exploitant van de kerncentrale Borssele om een aangepast pakket van opwerkingsafval terug te mogen ontvangen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over kerncentrale Borssele - Openbaar gemaakte documenten deel 3

  Besluit op een verzoek om informatie over het verzoek van de exploitant van de kerncentrale Borssele om een aangepast pakket van opwerkingsafval terug te mogen ontvangen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over kerncentrale Borssele - Openbaar gemaakte documenten deel 1

  Besluit op een verzoek om informatie over het verzoek van de exploitant van de kerncentrale Borssele om een aangepast pakket van opwerkingsafval terug te mogen ontvangen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verslag Milieuraad 28 juni 2022

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) sturen de Tweede Kamer het Verslag Milieuraad 28 juni 2022 dat in Luxemburg is gehouden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring chemical recycling: How to include chemical recycling in plastic recycling monitoring?

  Het rapport richt zich op de inzet van chemische recyclingtechnologieën bij het recyclen van plastic.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verplicht aandeel recyclaat of biobased in plastic In de Europese Unie

  Het rapport brengt de mogelijkheden en effecten in beeld van een verplicht aandeel recyclaat of biobased plastic in nieuwe producten. Het onderzoek richt zich daarbij op een eventuele Europese verplichting. Daarnaast toetst het of een systeem alleen voor Nederland eventueel ook denkbaar is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Actieagenda Batterijsystemen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede wijziging Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 Nota van Antwoord

  De Nota van Antwoord bevat de reacties op de openbare inspraakprocedure over de 2e tussentijdse wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) van 7 april 2020 tot en met 18 mei 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van het lid Hagen over het bericht dat veel gevaarlijk asbestschroot in illegaliteit verdwijnt

  Bekijk document gepubliceerd op