Zoekresultaten  1-10 van de 234 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Afvalverwijder
 • Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad 10 juni 2021 te Luxemburg.

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) en minister Van 't Wout (EZ)  sturen een brief met de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 10 juni 2021  naar de Tweede Kamer. Zij doen dit mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De agendagaat over Raadsconclusies over de EU-klimaatadaptatiestrategie, de Batterijenverordening en het EU-actieplan om de vervuiling van lucht, water en bodem tot nul terug te brengen. Ook staan de Transport Decarbonisation Alliance(TDA) en biodieselfraudeook op de agenda.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Emissie en verspreiding van PFAS van afvalverbrandingsinstallatie Indaver

  Notitie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De notitie geeft advies over PFAS afvalverwerking en PFAS emissies. Notitie Emissie en verspreiding van PFAS van afvalverbrandingsinstallatie Indaver (PDF | 32 pagina's | 865 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem. Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals (PDF | 114 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle. Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken (PDF | 43 pagina's | 2,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar mogelijkheden kwaliteitsnorm voor gft-afval

  Onderzoek naar een landelijke kwaliteitsnorm voor gft-afval als instrument voor het verbeteren van de kwaliteit van gft-afval. De introductie van een landelijke kwaliteitsnorm is, vanwege het ontbreken van een goed functionerend, uniform en geaccepteerd beoordelingssysteem, niet haalbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Verzamelbrief bodem en ondergrond

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waterinjectie Borgsweer

  Rapport over knelpunten en risico’s bij de verwerking van vloeibaar afval uit de gaswinning vanuit strafrechtelijk handhavingsperspectief.  Dit is een adviesrapport van het Openbaar Ministerie aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verslag Milieuraad 28 juni 2022

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) sturen de Tweede Kamer het Verslag Milieuraad 28 juni 2022 dat in Luxemburg is gehouden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning regelgeving veiligheid batterijen

  Overzicht van de huidige regelgeving rond batterijen en of de regelgeving een samenhangend en dekkend geheel vormt. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Milieuprijzen afval - Een eerste verkenning

  Dit onderzoeksrapport geeft het resultaat van een eerste verkenning naar de milieuprijs voor diverse categorieën van afvalstoffen. De studie geeft een eerste inschatting van de milieuprijzen per afvalstroom per verwerkingsroute

  Bekijk document gepubliceerd op