Zoekresultaten  1-50 van de 353 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Defensieverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Evaluatie toepassing en toepasbaarheid Arbocatalogus Dieselmotoremissie

  De sociale partners van de sector Defensie hebben de Arbocatalogus Dieselmotoremissie vastgesteld op 24 maart 2015. De Auditdienst Rijk heeft deze Arbocatalogus geëvalueerd om inzicht te geven in de toepassing en toepasbaarheid en in eventuele mogelijkheden voor doorontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig

  Brief van minister Hennis-Plasschaert (Def) aan de Tweede Kamer over levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief A-brief midlife update 4 patrouilleschepen

  Staatssecretaris Visser informeert de Tweede Kamer over de behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Oceangoing Patrol Vessels’. Dit project heeft als doel de 4 patrouilleschepen van de Holland-klasse inzetbaar te houden. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • DMP-D document Vervanging F-16

  Dit rapport bevat de uitwerking van het in 2013 genomen besluit tot aanschaf van de F-35.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief behoeftestelling Militaire Satelliet Capaciteit

  Brief van minister Hillen (Def) aan de Tweede Kamer over de behoeftestelling van het project ‘Militaire Satelliet Capaciteit’. Het project houdt de toetreding in tot het internationale WGS-initiatief in ruil voor een bijdrage aan de kosten van de negende satelliet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over correspondentie over PX10

  Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken en correspondentie die betrekking hebben op PX10 vanaf 2005 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).       Besluit inclusief bijlagen op Wob-verzoek over correspondentie over PX10 (PDF | 259 pagina's | 23,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over lasrook

  Besluit op een verzoek om informatie over de bescherming van defensiepersoneel tegen lasrook vanaf 1 januari 2010. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over behoeftestelling project Chinook Midlife Update

  Brief van minister Hillen (Def) aan de Tweede Kamer over de behoeftestelling van de modernisering en standaardisatie van de Chinook-vloot van Defensie door middel van het project ‘Chinook Midlife Update’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over project ‘Langer Doorvliegen F-16 – Operationele zelfverdediging’

  Brief van minister Hillen (Def) aan de Tweede Kamer over de behoeftestellingsfase (A-fase) van het project ‘Langer doorvliegen F-16 – Operationele zelfverdediging’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met A-brief project ‘Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten’

  Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer met A-brief over het project ‘Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten’. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2023 Inspectie Veiligheid Defensie

  In dit jaarplan geeft de Inspectie Veiligheid Defensie een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2023. Jaarplan 2023 Inspectie Veiligheid Defensie (PDF | 12 pagina's | 479 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief A-brief project 'Instandhouding Zr.Ms. Karel Doorman (JSS)'

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de behoeftestelling van het 1e deel van de midlife update van het Joint Support Ship (JSS) Zr.Ms. Karel Doorman.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met D-brief project 'Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit'

  Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer met D-brief project 'Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit'. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief rapport Inspectie Veiligheid Defensie over ontploffen bodem Zodiac verkenningsboot

  Staatssecretaris van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het inspectierapport aan van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) ‘Ontploffen bodem Zodiac verkenningsboot. Onderzoek naar voorval met Zodiac verkenningsboot, Raamsdonk 10 november 2020’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief veiligheid versterken bij Defensie

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer hoe Defensie de komende jaren de veiligheid verder verbetert en hoe de veiligheidsdoelen uit de Defensienota worden nagestreefd. Kamerbrief veiligheid versterken bij Defensie (PDF | 5 pagina's | 268 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de behoeftestelling ‘Instandhoudingsprogramma LC-fregatten’

  Brief van minister Hennis-Plasschaert (Def) aan de Tweede Kamer over de behoeftestelling ‘Instandhoudingsprogramma LC-fregatten’. (De bijlage bij deze brief ontbreekt in verband met de commercieel vertrouwelijke inhoud).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief (D-brief) over resultaten verwervingsvoorbereiding MLU Infanteriegevechtsvoertuig CV9035NL

  Staatssecretaris Visser stuurt een brief over de resultaten van de verwervingsvoorbereiding (D-fase) van het project Mid Life Update (MLU) Infanteriegevechtsvoertuig CV9035NL. Dit gaat over modernisering van 122 infanteriegevechtsvoertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport ‘Veilig opleiden’

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) stuurt het rapport ‘Veilig opleiden’ naar de Tweede Kamer. Dit rapport onderzoekt risico’s bij de opleiding Vuurwapeninstructeur-A van de Brigade Speciale Beveiligingopdrachten van de Koninklijke Marechaussee. De staatssecretaris reageert ook op de aanbevelingen uit het rapport. Kamerbrief bij rapport ‘Veilig opleiden’ (PDF | 4 pagina's | 241 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met D-brief project ‘Containersystemen en Subsystemen’

  Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer met D-brief project ‘Containersystemen en Subsystemen’. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief behoeftestelling project MALE UAV

  Brief van minister Hillen (Def) aan de Tweede Kamer over de behoefte aan MALE UAV-capaciteit en het beoogde vervolgtraject. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstudiefase project AH-64D zelfbescherming

  Kamerbrief van minister Hillen (Def) over de Nederlandse AH-64D Apache-gevechtshelikopters

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2023 Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen

  In dit jaarplan geeft het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2023. Jaarplan 2023 Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (PDF | 11 pagina's | 432 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Scanla Gryphus vrachtwagens - Documenten deel 3

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle correspondentie waarin wordt verwezen naar de aanschaf van Scanla Gryphus vrachtwagens en specifiek de hoogte-overschrijdlng van de Scania Gryphus vrachtwagen in combinatie met de 150-standaard met de 8-voet container. Het verzoek is op 27 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 mei 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Zelfreflectie paritaire commissie Chroom-6 Defensie

  Deze notitie bevat de zelfreflectie van de paritaire commissie aanpak problematiek Chroom-6. Rapportage Zelfreflectie paritaire commissie Chroom-6 Defensie (PDF | 17 pagina's | 305 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg 2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag IMG 2010

  Jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek buitenlandtoelage Verenigde Staten

  Besluit op een verzoek om informatie over de toelagen voor Nederlandse militairen die in de Verenigde Staten werken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht: 'Van raad naar daad' - Jaarrapportage Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht - Van raad naar daad.pdf

  In deze jaarrapportage 2022 beschrijft de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht zijn bevindingen als bemiddelaar voor actief dienende en gewezen defensiemedewerkers en hun familie, als onafhankelijk adviseur van de minister, Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ruimte voor veiligheid: Eindrapport 2021 Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

  De Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid toetste tussen 2018 en 2020 de voortgang van het plan van aanpak 'Een veilige defensieorganisatie'. Dit is het eindrapport van de commissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht: 'Van raad naar daad'

  In deze jaarrapportage 2022 beschrijft de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht zijn bevindingen als bemiddelaar voor actief dienende en gewezen defensiemedewerkers en hun familie, als onafhankelijk adviseur van de minister, Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten. Jaarrapportage Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht: 'Van raad naar daad' (PDF | 49 pagina's | 4,2 MB) Samenvatting jaarrapportage Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht: 'Van raad naar daad' (PDF | 4 pagina's | 325 kB)

 • Sterker reageren op zwakke signalen

  Onderzoek naar hoe Defensie met lichte voorvallen omgaat. De inspectie voerde het onderzoek uit bij de 4 operationele commando’s. Sterker reageren op zwakke signalen (PDF | 56 pagina's | 749 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 Militaire Luchtvaart Autoriteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afwijkingsrapportage ten opzichte van defensie projectenoverzicht 2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Integriteit Defensie 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage 2020 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

  De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht doet verslag van zijn werk in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35

  Staatssecretaris Visser beantwoordt mede namens staatssecretaris Keijzer de vragen van de vaste commissie voor Defensie over de twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Veilig opleiden: Onderzoek naar risico's bij de BSB-opleiding VWI-A

  Dit rapport onderzoekt risico’s bij de opleiding Vuurwapeninstructeur-A van de Brigade Speciale Beveiligingopdrachten van de Koninklijke Marechaussee. Onderzoeksrapport Veilig opleiden: Onderzoek naar risico's bij de BSB-opleiding VWI-A (PDF | 40 pagina's | 959 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie

  Minister Ollongren (Defensie) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) van de ministers van Defensie, die op 29 en 30 augustus 2023 plaatsvindt in Toledo, Spanje .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport uitvoering Motie 21 door de Koninklijke Marechaussee

  Rapport over de uitvoering van de moties Marijnissen c.s. en Klaver c.s (motie 21) door de Koninklijke Marechaussee

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voornemen tot integrale ontwikkeling van het Maritiem Cluster

  Onderdeel van het bestuursakkoord ‘Ontwikkeling Maritiem cluster Den Helder’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2011 Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken Nederlandse inzet oostflank NAVO

  Minister Ollongren (Defensie) en minister Hoekstra (BZ) geven de Tweede Kamer inzicht in de Nederlandse militaire inzet aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied in de periode mei 2022 tot en met april 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie en toetsing van afkomstgegevens in het bijzonder bij risicomodellen

  Dit rapport inventariseert het gebruik van risicomodellen en de toepassing van af-komstgerelateerde gegevens bij de defensieonderdelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord statusverdrag strijdkrachten Nederland-Israël

  Minister Ollongren (Defensie) en minister Hoekstra (BZ) geven antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag tussen Nederland en Israël inzake de status van hun strijdkrachten. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks en SP hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sail Plan Vooruit!

  Uitwerking van de transitie van de Koninklijke Marine voor de toekomst. Het Sail Plan wordt regelmatig geactualiseerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Beleidsvisie Informatiegestuurd Optreden

  Rapport Beleidsvisie Informatiegestuurd Optreden bij de brief over de voortgang van Informatiegestuurd Optreden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Defensie Projectenoverzicht 2022

  Het Defensie Projectenoverzicht geeft een overzicht van de investeringsprojecten van Defensie op het gebied van materieel, vastgoed en informatietechnologie. Defensie Projectenoverzicht 2022 (PDF | 174 pagina's | 9,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2022 Ministerie van Defensie (X) en Defensiematerieelbegrotingsfonds (K)

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft het jaarverslag en het financieel beheer van het ministerie van Defensie onderzocht. 

 • Risico's van grensverleggende activiteiten: Onderzoek naar het overlijden van een militair tijdens civiel parachutespringen op Teuge 23 juli 2019

  Dit rapport gaat over een ongeval tijdens een parachutespringopleiding bij het Nationaal Parachutistencentrum Teuge waarbij een militair overleed. De Inspectie Veiligheid Defensie heeft onderzoek gedaan naar de directe en achterliggende oorzaken van het ongeval.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij 2e voortgangsrapportage programma vervanging onderzeebootcapaciteit

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer de 2e voortgangsrapportage aan over het programma programma vervanging onderzeebotencapaciteit. De staatssecretaris biedt ook het accountantsrapport aan van de Auditdienst Rijk (ADR). Aanbiedingsbrief bij 2e voortgangsrapportage programma vervanging onderzeebootcapaciteit (PDF | 3 pagina's | 190 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op