Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Defensieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Rapport Drones en privacy. Handleiding voor een gebruik van drones dat voldoet aan de waarborgen voor bescherming van de privacy

  Het rapport bevat een handleiding over de privacy-aspecten van het gebruik van drones en de consequenties daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over drones

  Minister van der Steur (VenJ) en staatssecretaris Dijksma (IenM) informeren de Tweede Kamer over diverse toezeggingen die zij gedaan hebben aan de Kamer in het Algemeen Overleg over drones van 3 september 2015. Het rapport Drones en privacy. Handleiding voor een gebruik van drones dat voldoet aan de waarborgen voor bescherming van de privacy sturen zij mee met de brief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Het gebruik van drones. Een verkennend onderzoek naar onbemande luchtvaartuigen

  Het rapport doet verslag van een verkennend onderzoek naar de verwachte kansen en bedreigingen van het gebruik van drones en naar juridische kaders hiervoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over drones

  Minister Opstelten (VenJ), staatssecretaris Mansveld (IenM)  en minister Kamp (EZ) informeren de Tweede Kamer over een voorlopig kabinetsstandpunt naar aanleiding van het WODC-rapport over het gebruik van drones.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • In dienst van het belang

  Dit rapport gaat over onderzoek naar het risico op belangenconflicten na uitdiensttreding bij medewerkers van de Nederlandse Politie en Koninklijke Marechaussee (KMar).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage: plan van aanpak onderzoek onbemande vliegtuigen

  Plan van aanpak bij het onder zoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar het gebruik van drones (onbemande luchtvaartuigen). Gestuurd aan de Eerste Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Nederlandse bijdrage aan gemeenschappelijke operaties onder coördinatie van Frontex

  Brief van minister Leers (IenA) aan de Tweede Kamer over de totaalbijdrage die Nederland levert aan gemeenschappelijke operaties onder coördinatie van Frontex. Ook staat in de brief hoeveel migranten met behulp van Frontex in 2011 is teruggekeerd naar Noord-Afrika.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-vezoek naar informatie over schending staatsgeheimen nucleaire wapens door Dhr. Lubbers en Dhr. Van Agt

  De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 15 juli 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over schending staatsgeheimen nucleaire wapens door de heer Lubbers en de heer Van Agt.  

  Bekijk document gepubliceerd op