Zoekresultaten  481-490 van de 520 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Defensieverwijder
 • Kamerbrief project vervanging F-16

  Brief van minister Hillen (Def) aan de Tweede Kamer over enige actuele aspecten van het project Vervanging F-16, mede naar aanleiding van zijn bezoek aan de Verenigde Staten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op het advies Digitale Oorlogvoering

  Brief van minister Rosenthal (BZ) en minister Hillen (Def) met de kabinetsreactie inzake het gezamenlijk advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over digitale oorlogvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afwegingskader Huisvesting MOC / MARSOF

  Advies van de Koninklijke Marine over de huisvesting van de Maritime Special Operations Forces (MARSOF) en het Mariniers Opleidingscentrum (MOC). Afwegingskader Huisvesting MOC / MARSOF (PDF | 30 pagina's | 3.3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie project Pantserhouwitser 2000

  Brief van minister Hillen (Def) aan de Tweede Kamer over de evaluatie van het project vervanging vuurmonden M114/39 – M109A2/90 / Pantserhouwitser 2000 (PzH 2000).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief antwoorden op vragen over voortgangsrapportage programma SPEER

  De minister van Defensie biedt de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie over de halfjaarlijkse voortgangsrapportage SPEER.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR

  Dit kamerstuk beschrijft de stand van zaken vanaf 31 december 2010 over project Vervanging Pantservoertuigen M577 en YPR. Deze twaalfde jaarrapportage sluit aan op de jaarrapportage van 27 april 2010 (Kamerstuk 26 396 nr. 79).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van gezondheidsaspecten door blootstelling voorgenomen SMART-L radar te Herwijnen: aanvulling

  TNO-rapport over de gezondheidsaspecten door blootstelling aan straling van de voorgenomen SMART-L radar in Herwijnen. Dit is een aanvulling op het rapport van TNO uit januari 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-28, nr. 231 - Defensieraad

  Defensieraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie concept Strategisch Kompas (Kamerstuk 21501-28-229)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussentijdse evaluatie kleinschalige missies 2010

  Tussentijdse evaluatie van de kleinschalige bijdragen die de Nederlandse krijgsmacht in 2010 heeft geleverd aan verschillende missies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bescherming burgerbevolking in gewapende conflicten

  Antwoorden van de ministers Timmersmans (BZ), Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Hennis-Plasschaert (Def) op vragen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over bescherming van de burgerbevolking in gewapende conflicten.

  Bekijk document gepubliceerd op