Zoekresultaten  1-10 van de 355 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Defensieverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Materieelprojectenoverzicht Prinsjesdag 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RIVM Rapport Second Opinion Geluid JSF

  Dit onderzoek werd verricht in gezamenlijke opdracht van de Provincie Fryslân en het ministerie van Defensie, in het kader van project E/630025 - Geluidonderzoek JSF.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport commissie Borghouts

  Rapport van de Commissie evaluatie toepassing militair strafprocesrecht bij uitzendingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorbereiding op ongevallen op luchtvaartterreinen

  Dit rapport beschrijft de voorbereiding op ongevallen op luchtvaartterreinen in alle gemeenten met een regionaal, nationaal en militair luchtvaartterrein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Structuurvisie Deel 4

  Het Tweede Structuurschema Militaire Terreinen (SMT) is een planologische kernbeslissing die de hoofdlijnen bevat van het rijksbeleid voor militaire terreinen en complexen. Deel 4 bevat het SMT zoals dat door het Parlement is goedgekeurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Structuurschema Militaire Terreinen deel 2 en 3

  Het Tweede Structuurschema Militaire Terreinen (SMT) is een planologische kernbeslissing die de hoofdlijnen bevat van het rijksbeleid voor militaire terreinen en complexen.In deel 2 worden de resultaten van de inspraak en advisering verwoord en in deel 3 het kabinetsstandpunt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag IGK 2008

  Jaarverslag 2008 van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2011 Kustwacht in Caribisch gebied

  Het Jaarplan 2011 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied omvat het Algemeen Beleidsplan, het Jaarplan Operaties, het Jaarplan Personeel en Voorlichting, het Jaarplan Materieel, het Jaarplan Bedrijfsvoering, de Herziene Begroting 2011, de Ontwerpbegroting 2012 en de Meerjarenramingen voor de periode 2013-2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over intrekken Verklaring van Geen Bezwaar militairen na uitzending

  De minister van Defensie informeert de Tweede Kamer over het verstrekken van een Verklaring van Geen Bezwaar aan militairen die zijn uitgezonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Rapportage van het project Vervanging F-16 over het jaar 2010

  De minister van Defensie biedt, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), de Tweede Kamer de rapportage van het project Vervanging F-16 over het jaar 2010. Het assurance rapport van de Auditdienst Defensie en de Auditdienst Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) over dit project wordt als bijlage aangeboden.

  Bekijk document gepubliceerd op