Zoekresultaten  1-20 van de 138 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Vis netjes? Evaluatie Gedragscode Sportvisserij

  Eindrapport van een onderzoek naar de vraag of de Gedragscode voldoende waarborg vormt voor het welzijn van gevangen vis. Kern van de evaluatie is een telefonische enquête in 2009 onder sportvissers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies deskundigenberaad zoönosen over Chlamydia abortus

  Advies van het deskundigenberaad zoönosen (DB-Z) over aard en omvang van het risico van Chlamydia abortus (C. abortus) voor de mens en of er vervolgonderzoek nodig is. Chlamydia abortus komt met name onder melkschapen en melkgeiten voor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over gezondheidsrisicos van kinder- en zorgboerderijen

  Rapport door het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) over de gezondheidsrisicos van kinder- en zorgboerderijen. BuRO ziet veel bezoekers als risicogroep en doet aanbevelingen om infectierisico terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Q-koorts afbouw bestrijdingsmaatregelen

  Kamerbrief over de afbouw en aanpassing van de maatregelen tegen Q-koorts. Andere onderwerpen zijn oa waardevermindering door het levenslange fokverbod, de humane epidemie, vaccinatie en milieuvergunningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag so over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 18 en 19 april 2023

  Staatsecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de informele bijeenkomst van klimaatministers en milieuministers. De bijeenkosmt vindt plaats op 18 en 19 april 2023 in Stockholm, Zweden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Signaal 2020: Betere keurmerken noodzakelijk om duurzame keuzes te vergemakkelijken

  Rapport van het ACM (Autoriteit Consument en Markt) over het vergemakkelijken van duurzame keuzes door middel van betere keurmerken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Wob-besluit verlening Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten

  Beslissing op het bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de verlening van een Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten aan Erasmus Medisch Centrum om de voorzieningen voor proefdieren en dierproeven te concentreren en te verbeteren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport financing offshore wind

  Facilitating the development of offshore wind farms is one of the pillars of the Dutch climate policy. Rapport financing offshore wind (PDF | 28 pagina's | 4,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen ter voorbereiding van de ao dierhouderij

  Dit zijn antwoorden op de vragen uit de Tweede Kamer over dierhouderij, ter voorbereiding van het ao Dierhouderij van 2 februari 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport verbeteringen bij het Programma Dier

  Voortgangsrapport over het toezicht van de VWA op het vervoer en de slacht van dieren. Het toezicht is verbeterd en er komt een versoepeling van de planning van werkzaamheden van de VWA.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar een Nederlands Model

  De positie van de dierenarts bij het verminderen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij. In dit rapport is het advies van Berenschot verwoord voor het terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij en de rol van de dierenarts daarbij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport gecombineerde Tenders Windenergie op Zee & Waterstofproductie

  Dit onderzoek geeft invulling aan de aankondiging in de kabinetsvisie waterstof van maart 2020 om nut en noodzaak van gecombineerde tenders voor wind op zee en waterstofproductie in kaart te brengen. Rapport gecombineerde Tenders Windenergie op Zee & Waterstofproductie (PDF | 40 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezonde Groei, Duurzame Oogst, 2e nota duurzame gewasbescherming

  Nota van het kabinet over verduurzaming van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze volgt op de 1e nota voor de periode 2004-2010. Deze 2e nota geldt voor de periode 2013-2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XIII Economische Zaken Rijksbegroting 2015

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ministerial Council Declaration 12th Trilateral Governmental Conference on the Protection of the Wadden Sea

  Verklaring van de ministers van Nederland, Duitsland en Denemarken op de 12e Trilaterale Regeringsconferentie over de bescherming van de Waddenzee. Dit is de originele Engelstalige verklaring.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek welzijnsschendingen bij de Nederlandse varkensslachterijen

  Besluit op een verzoek om alle rapporten van bevindingen die de NVWA heeft opgemaakt naar aanleiding van welzijnsschendingen bij de Nederlandse varkensslachterijen, inclusief door de inspecteurs gemaakt beeldmateriaal, opgemaakt vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 juli 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Noordzee energie outlook

  Deze Noordzee Energie Outlook is een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van de technische en economische mogelijkheden voor energieproductie en -transport vanaf de Noordzee in de periode 2030-2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept nota van toelichting bij wijziging Besluit houders van dieren in verband met overname welzijnsvoorschriften PPE

  Concept nota van toelichting bij het conceptbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met de overname van de welzijnsvoorschriften van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts?

  Rapport naar effecten en haalbaarheid van ontkoppelen van voorschrijven en leveren van diergeneesmiddelen door dierenartsen. Aanleiding voor het onderzoek is toenemende zorg over gebruik van antibiotica.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport inventarisatie antibioticumregistratie door dierenartsen

  Inventarisatie dat KPMG uitvoert voor de SDa om gedetailleerd inzicht te krijgen in de registratieprocessen en kaders te stellen van antibioticumaflevergegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op