Zoekresultaten  1-10 van de 17 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
 • Planningsoverzicht Digitale Zaken 2023

  Staatssecretaris Van Huffelen stuurt de Tweede Kamer het planningsoverzicht van de in 2023 te verzenden stukken, wetsvoorstellen, brieven, onderzoeken en dergelijke. De vaste commissie voor Digitale Zaken heeft het verzoek ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afbakeningsdocument - Deel 2

  Onderbouwing van de inhoud van de Hotspot. COVID-19 is aangemerkt als  Hotspot. Een Hotspot is een gebeurtenis of kwestie die zorgt voor een opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers en/of burgers onderling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetreding en toetsing afsprakenstelsels - Vergelijkende analyse

  Doel van dit onderzoek is het bezien van verschillen, overeenkomsten, leerpunten en knelpunten in verschillende afsprakenstelsels. Daarmee wordt het opdoen van kennis en inzichtelijk maken van geleerde lessen over manieren om toetreding en toetsing vorm gegeven.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig departementaal informatieplan BZ 2023-2024

  Het informatieplan geeft een globaal overzicht van de visie, kernconcepten en ambities op het gebied van de informatievoorziening, digitalisering en het gebruik van data en ICT in relatie tot de maatschappelijke opgave van BZ. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht acties moties over ontwikkelen en gebruik algoritmen door overheden

  Een overzicht van verschillende acties die in het kader van de moties worden ondernomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 •  Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid

  Rapport over opties voor Nederland om online content regulering zo vorm te geven, dat democratische waarden en mensenrechten geborgd zijn op het internet. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking e-facturatie voor gemeenten

  Handreiking om gemeenten te ondersteunen bij het organiseren van het aansluiten van hun leveranciers op hun e-facturatie omgeving om hiermee de adoptiegraad te verhogen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afbakeningsdocument - Deel 1

  Onderbouwing van de inhoud van de Hotspot. COVID-19 is aangemerkt als  Hotspot. Een Hotspot is een gebeurtenis of kwestie die zorgt voor een opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers en/of burgers onderling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concernbrede selectielijst van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AI binnen de overheid: leren van elkaars ervaringen dankzij de NLAIC database

  Artikel over de potentie van artificiële intelligentie (AI) binnen de overheid. De werkgroep Publieke Diensten van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) lanceerde afgelopen maand maand een database met meer dan 240  projecten. Gemeenten, provincies, ministeries en andere publieke instellingen kunnen zo kennis delen. 

  Bekijk document gepubliceerd op