Zoekresultaten  1-10 van de 31 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Terugblik Digitale Agenda

  Overzicht van de doelen en resultaten van de programma’s van de Digitale Agenda van 2011-2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voortgangsbrief Datavisie Handelsregister

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de voortgangsbrief Datavisie Handelregister. De vaste commissie voor Digitale Zaken heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met actualisatie Digitale Agenda.nl

  Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer met de actualisatie van de Digitale Agenda.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstverkenning Digitale Economie 2030

  Verkenning naar de rol van digitale technologie in de Nederlandse economie en de ambities voor de toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategie Digitale Economie

  Onderzoek naar een weerbare, ondernemende, vernieuwende en duurzame digitale economie, waarin iedereen in Nederland mee kan doen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020

  De Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS) bundelt kabinetsbreed de ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland. Ieder jaar bekijkt het kabinet of nieuwe ontwikkelingen een aanpassing van de strategie noodzakelijk maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven

  Datadeling moet meer dan nu gebruikelijk worden. Het kabinet ambieert daarmee dat Nederland voorop loopt met verantwoorde verzilvering van de maatschappelijke en economische kansen van datadeling tussen bedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actuele kwestie, klassieke afweging: een verkenning naar de governance van het Nederlandse digitaliseringsbeleid

  Essay van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur waarin wordt onderzocht of veranderingen nodig zijn in de manier van bestuur als het gaat om digitale zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Open standaardenbeleid - rapportage 2016

  Deze monitor laat zien in welke mate de overheid in 2016 gebruik maakte van open standaarden die voor de overheid zijn voorgeschreven bij ICT-aanbestedingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Generiek afsprakenstelsel voor datadeelinitiatieven als basis van de digitale economie

  Data worden in de economie en samenleving steeds belangrijker. Data zijn een cruciale grondstof voor de nieuwe economie. De huidige infrastructuur voor het op schaal en gestructureerd delen van data is echter nog niet op orde.

  Bekijk document gepubliceerd op