Zoekresultaten  501-510 van de 523 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
 • Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Archiefwet 1995

  Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij Gedeputeerde Staten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlanders over Artificiële Intelligentie - H5851 rapport AI.pdf

  Onderzoek naar de kennis en houding van burgers en ondernemers over Artificiële Intelligentie (AI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meting aanbod Digitale Dienstverlening 2017: Bijlagedocument meting aanbod medeoverheden 2015

  In het regeerakkoord is als belangrijke doelstelling opgenomen dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Burgers en bedrijven kunnen uiterlijk in 2017 digitaal zaken kunnen doen met de overheid. In het overheidsbrede programma Digitaal 2017, werken de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken nauw samen met de andere overheidsorganisaties, om deze doelstelling van het Kabinet te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Energie- en CO2-besparing door elektronisch factureren

  Energie- en CO2-besparing door elektronisch factureren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PKI overheid - Onderzoek naar mogelijkheden om gebruik te vergroten bijvoorbeeld via verplichtstelling

  Rapport over het  gebruik van PKIoverheid- certificaten inclusief een analyse van mogelijkheden om het gebruik te vergroten, bijvoorbeeld door verplichten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quick Scan MKBA e-facturatie en e-procurement

  Quick Scanrapport  naar de publieke en maatschappelijke effecten van de invoering van e-facturatie en e-procurement in Nederland.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding

  In deze derde en laatste voortgangsrapportage van het actieplan NOiV wordt aangegeven wat er sinds de start van het actieplan (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 26 643, nr. 139) is gebeurd om de doelstellingen van NOiV te verwezenlijken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst Rechterlijke Macht

  Selectielijst voor de archiefbescheiden van de Rechterlijke Macht voor de periode vanaf 1950.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Relevante documenten (deel 1 van 2) over Denktank Desinformatie

  1e deel van relevante documenten met betrekking tot de Denktank Desinformatie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport `Evaluatie Bureau ICT-Toetsing`

  Het functioneren van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) dient in opdracht van de Toezichtsraad elke twee jaar te worden geëvalueerd. Een eerste evaluatie is uitgevoerd in november 2016. De voorliggende rapportage bevat de bevindingen van de tweede evaluatie.

  Bekijk document gepubliceerd op