Zoekresultaten  1-20 van de 40 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Nota nav verslag Archiefwet 2021

  Staatssecretaris Uslu (OCW) reageert op het verslag over het wetsvoorstel voor de intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021. Zij kreeg het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Archiefwet 2021

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geefteen toelichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Archiefwet 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 205-454 bij besluit Woo-verzoek contacten Nationaal Archief over COVID-19 - Openbaar gemaakte documenten 205-308

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om alle documenten over contacten tussen het Nationaal Archief en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het ministerie van Algemene Zaken over het inventariseren, bewaren, archiveren en vernietigen van informatie over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 205-454 bij besluit Woo-verzoek contacten Nationaal Archief over COVID-19 - Openbaar gemaakte documenten 310-402

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om alle documenten over contacten tussen het Nationaal Archief en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het ministerie van Algemene Zaken over het inventariseren, bewaren, archiveren en vernietigen van informatie over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 2-204 bij besluit Woo-verzoek contacten Nationaal Archief over COVID-19 - Openbaar gemaakte documenten 110-204

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om alle documenten over contacten tussen het Nationaal Archief en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het ministerie van Algemene Zaken over het inventariseren, bewaren, archiveren en vernietigen van informatie over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 2-204 bij besluit Woo-verzoek contacten Nationaal Archief over COVID-19 - Openbaar gemaakte documenten 2-50

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om alle documenten over contacten tussen het Nationaal Archief en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het ministerie van Algemene Zaken over het inventariseren, bewaren, archiveren en vernietigen van informatie over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig Departementaal Informatieplan OCW 2022-2026

  Het document bevat het 1e meerjarig departementaal informatieplan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het informatieplan geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen binnen OCW op het gebied van ICT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Archivering en ketensamenwerking

  Het rapport geeft een samenvatting van de resultaten van het onderzoeksprogramma Archivering in ketens en registraties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport Inspectie O&E ketenarchivering

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een themarapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (Inspectie O&E). Hij doet dit mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarbij gaat hij in op de achtergronden van het rapport. Ook geeft hij een reactie op de aanbevelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet Archiefwet 2021 met memorie van toelichting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek opdrachten campagnebureau BKB (OCW) - Complete set documenten Wob-verzoek Campagnebureau BKB.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over campagnebureau BKB. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De archivering van de MH17 informatie

  Het rapport gaat over onderzoek naar de duurzame toegankelijkheid van de informatie over het neerhalen van vlucht MH17.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moderniseert de Archiefwet. De Auditdienst Rijk heeft in opdracht van OCW de uitvoerbaarheid van het voorstel van wet onderzocht bij de organisaties die onder toezicht staan van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van Wet tot intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 - Voorstel van wet

  Concept wetstekst met Memorie van Toelichting voor de consultatie, met daarbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Archiefwet 1995.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van Wet tot intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 - Belangrijkste wijzigingen

  Concept wetstekst met Memorie van Toelichting voor de consultatie, met daarbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Archiefwet 1995.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Impactanalyse openbaarheid en toegankelijkheid jonger archief

  Onderzoek over instroom jonger archief. Onderzocht is welke gevolgen de instroom van jonger archief heeft voor de besluitvorming over openbaarheid en inzage en de bijkomende kosten. De resultaten worden betrokken bij het wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs - De _on_mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het ond....pdf

  Wat betekent de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) voor het onderwijs? Wat gebeurt er feitelijk? Wat mag er wel en wat mag er niet volgens de huidige wetgeving? En wat zijn de grootste kansen en risico’s?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over de Archiefwet en de motie Segers

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geeft de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen van de vaste commissie OCW over de archiefwet. Ook geeft hij reactie op de motie van het lid Segers (CU) over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie 'De waarde van archief' over de zaak Cees H.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beheerplan Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek

  Dit beheerplan beschrijft de activiteiten van de Koninklijke Bibliotheek voor de tweede taak: ‘het in stand houden van de landelijke digitale openbare bibliotheek’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport De juiste papieren 2

  Erfgoedinspectie rapport De juiste papieren 2.

  Bekijk document gepubliceerd op