Zoekresultaten  1-10 van de 1.018 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Thema: Strafrechtverwijder
 • Waarborgen digitalisering Rechtspraak

  Afschrift van de brief van de Raad voor de rechtspraak aan minister Dekker (Rechtsbescherming) over de reset van de digitalisering van de rechtspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over waarborgen tegen risico's van data-analyses door de overheid

  Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over mogelijke wettelijke waarborgen om risico’s van data-analyses door de overheid tegen te gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Brief over waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid

  De bijlage bevat onder meer richtlijnen voor de toepassing van algoritmes door de overheid. Ook geeft de bijlage een toelichting op typen data-analyses waarvoor wettelijke waarborgen zullen gaan gelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31753, nr. 256 - Rechtsbijstand

  Rechtsbijstand; Motie; Motie van het lid Azarkan over waarborgen dat burgers te allen tijde toegang hebben tot fysieke juridische loketten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervraag over Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op de vraag in hoeverre het digitaal verzenden van stukken dezelfde waarborgen biedt als aangetekende verzending per fysieke post. Het Tweede Kamerlid Rajkowski (VVD) heeft deze vraag gesteld tijdens het plenaire debat over de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Modernisering van het Nederlands Procesrecht in het licht van Big Data

  Het rapport gaat over de procedurele waarborgen en een goede toegang tot het recht als randvoorwaarden voor een data-gedreven samenleving. De Modernisering van het Nederlands Procesrecht in het licht van Big Data (PDF | 259 pagina's | 2.0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Modernisering van het Nederlands Procesrecht in het licht van Big Data

  Het rapport gaat over de procedurele waarborgen en een goede toegang tot het recht als randvoorwaarden voor een data-gedreven samenleving.2 De Modernisering van het Nederlands Procesrecht in het licht van Big Data (PDF | 259 pagina's | 2.0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij de meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de meerjarenovereenkomst forensische zorg. Met de afspraken in deze overeenkomst wordt een belangrijke stap gezet om de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg te waarborgen voor de komende drie en een half jaar, waarbij in 2018 meteen een grote impuls wordt gegeven om te bouwen aan herstel. Kamerbrief bij de meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021 (PDF | 2 pagina's | 165 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief naar aanleiding van berichten in de media over het gevangeniswezen en de forensische zorg

  Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) informeert de Tweede Kamer naar aanleiding van beichten in de media over het gevangeniswezen en de forensische zorg. Hij gaat daarbij in op de veiligheid binnen penitentiaire inrichtingen voor medewerkers en gedetineerden. Ook behandelt hij maatregelen om de aanwezigheid van contrabande binnen penitentiaire inrichtingen te voorkomen. Ten slotte geeft hij aan op welke manier hij de integriteit van medewerkers binnen penitentiaire inrichtingen wil waarborgen.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Binnen beeld buiten beeld

  Rapport van de Universiteit Leiden in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport bevat een evaluatie van zorgconferenties bij langverblijvers (langer dan 15 jaar) in de tbs-zorg. Tbs staat voor Terbeschikkingstelling. Zorgconferenties zijn multidisciplinaire bijeenkomsten waarbij professionals van verschillende zorgaanbieders met elkaar overleggen over een volgende stap in de behandeling van een tbs-gestelde.

  Bekijk document gepubliceerd op