Zoekresultaten  1-10 van de 68 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Ouderenzorgverwijder
 • Kamerbrief over Voortgangsbrief Wmo 2015

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de Voortgangsbrief Wmo 2015

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Kamerbrief integrale visie op mantelzorg in relatie tot informele zorg

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief integrale visie op mantelzorg in relatie tot informele zorg van 30 september 2022. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de staatssecretaris.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenrapportage - Eén centrale toegang tot onderbouwde interventies

  Een tussenrapportage over de bestaande kennis over onderbouwde interventies te inventariseren en beter toegankelijk en vindbaar te maken. Tussenrapportage - Eén centrale toegang tot onderbouwde interventies (PDF | 49 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader Wmo-toezicht - kwaliteitstoezicht

  Analyse over het Wmo-toezicht, benoemde knelpunten in de huidige uitvoeringspraktijk en voorstellen voor verbetering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over reactie op uitspraak Hoge Raad over hinderpaalcriterium en voornemen tot verlaging tarieven

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de reactie op de uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverplegingaanbieders. Antwoorden op Kamervragen (VSO) over reactie op uitspraak Hoge Raad over hinderpaalcriterium en voornemen tot verlaging tarieven (PDF | 34 pagina's | 2,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regionale Toetsingscommissies Euthanasie - Jaarverslag 2022

  In het jaarverslag leggen de commissies verantwoording af over hun wijze van toetsing op grond van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Regionale Toetsingscommissies Euthanasie - Jaarverslag 2022 (PDF | 40 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het artikel ‘Racisme duwt medewerkers uit de ouderenzorg’

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het artikel ‘Racisme duwt medewerkers uit de ouderenzorg’. De vragen zijn van de Kamerleden Sahla, Belhaj (beiden D66) en Kuzu (DENK). Antwoorden op Kamervragen over het artikel ‘Racisme duwt medewerkers uit de ouderenzorg’ (PDF | 5 pagina's | 267 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning materiële controle Wlz-uitvoerders

  Onderzoek naar hoe zorgkantoren in Nederland materiële controles uitvoeren. Verkenning materiële controle Wlz-uitvoerders (PDF | 10 pagina's | 153 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kennisinfrastructuur en passende zorg Wet langdurige zorg

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het advies van Zorginstituut Nederland om de noodzakelijke versterking van de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg vorm te geven.  Kamerbrief over kennisinfrastructuur en passende zorg Wet langdurige zorg (PDF | 13 pagina's | 760 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een verkenning van de in- en doorstroom van ouderen in de langdurige zorg

  Inzicht in het verloop van de in- en doorstroom, de ervaren knelpunten door zorgkantoren hierin en aanbevelingen om deze knelpunten op te lossen. Een verkenning van de in- en doorstroom van ouderen in de langdurige zorg (PDF | 56 pagina's | 882 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op