Zoekresultaten  1-10 van de 55 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Ouderenzorgverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over de petitie over de uiterste wil

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de petitie 'Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd'. Het Tweede Kamerlid Van Ginneken (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op WODC onderzoek over strafbaarstelling lijkschennis

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (IenW) en minister Bruins Slot (BZK) geven hun beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'Strafbaarstelling van lijkschennis' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De Tweede Kamer had dit rapport op 9 december 2022 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht Sociaal Domein Verantwoording 2021-2022

  Toezicht Sociaal Domein is het samenwerkingsverband van vier rijksinspecties: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en Nederlandse Arbeidsinspectie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Voortgangsbrief Wmo 2015

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de Voortgangsbrief Wmo 2015

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een onderzoek naar de rollen, posities, taken en verantwoordelijkheden van partijen in de cliëntondersteuning

  Benodigde afspraken tussen gemeenten en zorgkantoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader Wmo-toezicht - kwaliteitstoezicht

  Analyse over het Wmo-toezicht, benoemde knelpunten in de huidige uitvoeringspraktijk en voorstellen voor verbetering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijkschouw in de langdurige zorg

  Onderzoek of de lijkschouw in de langdurige zorg die door behandelend artsen wordt uitgevoerd ook door Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants (VS/PA) kan worden uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Kamerbrief integrale visie op mantelzorg in relatie tot informele zorg

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief integrale visie op mantelzorg in relatie tot informele zorg van 30 september 2022. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de staatssecretaris.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regionale Toetsingscommissies Euthanasie - Jaarverslag 2022

  In het jaarverslag leggen de commissies verantwoording af over hun wijze van toetsing op grond van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Regionale Toetsingscommissies Euthanasie - Jaarverslag 2022 (PDF | 40 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over reactie op uitspraak Hoge Raad over hinderpaalcriterium en voornemen tot verlaging tarieven

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de reactie op de uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverplegingaanbieders. Antwoorden op Kamervragen (VSO) over reactie op uitspraak Hoge Raad over hinderpaalcriterium en voornemen tot verlaging tarieven (PDF | 34 pagina's | 2,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op