Zoekresultaten  1-10 van de 783 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief over Geografische Balans Subsidieregeling en Beleidsintensiveringen Slavernijverleden

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), minister De Jonge (BZK) en minister Bruins Slot (BZ) informeren de Tweede Kamer over het voorstel voor de verdere uitwerking van een geografische verdeling tussen het Caribisch deel van het Koninkrijk; Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, Europees Nederland en Suriname, over de Regeling voor Maatschappelijke Initiatieven en de Beleidsintensiveringen uit de kabinetsreactie op het rapport “Ketenen van het Verleden”.

 • Afschrift brief over dringende update Parkietenbos en verzoek tot ingrijpen en nader onderzoek

  Brief van staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) aan A.C. te B over dringende update over Parkietenbos en verzoek tot ingrijpen en nader onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Afschrift brief over dringende update aangaande Parkietenbos

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36447, nr. 6 - Wijziging van de Luchtvaartwet BES in verband met het introduceren van een passend regelgevingskader voor vluchten met onbemande luchtvaartuigen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet onbemande luchtvaart BES)

  Wijziging van de Luchtvaartwet BES in verband met het introduceren van een passend regelgevingskader voor vluchten met onbemande luchtvaartuigen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet onbemande luchtvaart BES); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afsprakenakkoord Sint Eustatius 2024-2027

  In het meerjarige afsprakenakkoord Sint Eustatius 2024 – 2027 staan de volgende prioriteiten centraal: 1. economische ontwikkeling van het eiland 2. circulariteit met focus op (digitale) infrastructuur 3. welzijn 4. goed bestuur. Document is alleen in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van het OLE en OLS met het evaluatierapport en het plan van aanpak

  De evaluatie en het plan van aanpak over ferryverbinding met de veerdienst Makana Ferry.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Samen verantwoord verder

  Analyse van de knelpunten en een plan van aanpak voor structurele verbeteringen op het vlak van financieel beheer en ICT-ontwikkeling bij de Rijksdienst Caribisch Nederland-unit SZW naar het financieel beheer en de ICT-ontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Saba Package Agreement 2023 - 2027

  Bestuurlijke afspraken met Saba over vier prioritaire thema’s: 1. bestaanszekerheid en welzijn 2. economische en ruimtelijke ontwikkeling 3. klimaat, natuur en milieu 4. goed bestuur. Document is alleen in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Voortgang Crisisbeheersing

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in het stelsel van crisisbeheersing. Daarbij gaat zij in op de stand van zaken van het wetgevingstraject voor wijzigingen van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr).

 • Visualisatie Stelsel Crisisbeheersing

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op