Zoekresultaten  1-10 van de 10 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Kamerbrief over visitatiecommissie Algemene Bestuursdienst

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de opdrachtverstrekking voor de visitatiecommissie Algemene Bestuurdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 - Documenten bij Woo-besluit over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022

  Besluit op deel 1 van een verzoek om informatie over de activiteiten van Annemarie Jorritsma in haar hoedanigheid als door het ministerie van LNV benoemde Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over vergaderstukken IWO - Besluit op Woo-verzoek

  Besluit op een verzoek om informatie over vergaderstukken van het Interdepartementaal Wob-/Woo-overleg (IWO). Wob staat voor de Wet openbaarheid van bestuur. Deze is op 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over vergaderstukken IWO - Inventarislijst en deel 1 van openbaargemaakte documenten op Woo-verzoek

  Besluit op een verzoek om informatie over vergaderstukken van het Interdepartementaal Wob-/Woo-overleg (IWO). Wob staat voor de Wet openbaarheid van bestuur. Deze is op 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Skal Biocontrole

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de doeltreffendheid van de door Skal uitgevoerde controles en het kwaliteitssysteem van Skal gericht op deze controles.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Burgerforum klimaat en energie - Voorstel invulling randvoorwaarden

  Burgerforum klimaat en energie - Voorstel invulling randvoorwaarden 6 t/m 10.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Managementletter RIVM 2022

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) waarin de bevindingen uit de interim-controle 2022 worden samengevat en wordt ingegaan op de voorgang van de bevindingen uit het auditrapport RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 2021 en de aandachtspunten voor de jaarafsluiting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dossieronderzoek assurance DV risicoverevening over 2018

  Probleemsignalerend onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar het assurance-rapport en het onderliggende dossier om de minister van VWS te ondersteunen bij het besluit om de wettelijk vereiste goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de definitieve risicovereveningsbijdrage 2018 van het Zorginstituut Nederland (ZIN).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Feitelijke bevindingen Review van accountantscontrole op Financieel Jaarverslagen Zorgverzekeringsfonds en Fonds landurige zorg 2020

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) dat tot doel heeft om op basis van bureauonderzoek en reviewwerkzaamheden het ministerie van VWS in de vorm van bevindingen te informeren, zodat VWS deze bevindingen kan wegen bij de beoordeling ten behoeve van de wettelijk voorgeschreven goedkeuring van de financiële jaarverslagen over 2020 van het Fonds langdurige zorg (Flz) en Zorgverzekeringsfonds (Zvf), om VWS in haar stelselverantwoordelijkheid en toezicht te ondersteunen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie voorlopige bevindingen onderzoek C02-heffing industrie

  Notitie van de Auditdienst Rijk (ADR) over de opzet van het proces om te komen tot een CO2-heffing voor de industrie.

  Bekijk document gepubliceerd op