Zoekresultaten  1-10 van de 36 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Raad van State over sanctionering gedragscode voor bewindspersonen

  Raad van State over sanctionering gedragscode voor bewindspersonen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting bij conceptwetsvoorstel Burgerforum kiesstelsel

  Consultatieversie memorie van toelichting Burgerforum kiesstelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit bouwwerken leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit activiteiten leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit kwaliteit leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit BVA-stelsel Rijksdienst 2021

  Besluit van de minister-president, minister van Algemene Zaken van 18 december 2020, nr. 4169072, tot vaststelling van een kader houdende de organisatie-inrichting van het BVA-stelsel binnen de Rijksdienst (Besluit BVA-stelsel Rijksdienst 2021).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instellingsbesluit Bureau ICT-toetsing

  Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Omgevingsbesluit

  Besluit van 3 juli 2018, houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Besluit Basis Registratie Personen

  Het ontwerp van een besluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van een werkgever zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon van buitengewoon opsporingsambtenaren en van de werkzaamheden van de gezaghebber van een openbaar lichaam als door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming

  Ontwerpbesluit Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming.

  Bekijk document gepubliceerd op