Zoekresultaten  1-10 van de 197 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Bijlage Wob-verzoek kosten DG P&I SZW

  Overzicht van de kosten van de directeur-generaal Participatie en Inkomenswaarborg van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over HR analytics Rijksoverheid

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 15 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek over HR analytics Rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over het finale rapport van de Inspectie SZW over het ongeval in- en rond een windmolen - Deel 3.pdf

  Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het finale rapport van de Inspectie SZW over het ongeval in- en rond windmolen 2 aan de Mariadijk in Ooltgensplaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 - Documenten bij Woo-besluit over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022

  Besluit op deel 1 van een verzoek om informatie over de activiteiten van Annemarie Jorritsma in haar hoedanigheid als door het ministerie van LNV benoemde Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3 - zoektermen 2013

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Interdepartementaal Wob/Woo-overleg - Wob-verzoek over Interdepartementaal WobWoo-overleg.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over het Interdepartementaal Wob/Woo-overleg (IWO), met name de vergaderstukken van het IWO in de periode van 1 januari 2022 tot 5 september 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 6 - zoektermen 2016

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - zoektermen 2011

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 - zoektermen 2012

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4 - zoektermen 2014

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op