Zoekresultaten  1-10 van de 16 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van EZK - Introductiedossier deel 2 Inhoudelijke onderwerpen ministerie van EZK.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van IenW - Introductiedossier deel 2 - Inhoudelijke overdracht.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het bevat onder meer uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden

  In deze handreiking wordt in zes stappen beschreven hoe decentrale overheden tot een keuze voor een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtsvorm kunnen komen. Deze samenvatting is in het bijzonder bedoeld voor raadsleden, statenleden, wethouders, gedeputeerden, burgemeesters en commissarissen van de Koning die geconfronteerd worden met vraagstukken rond de keuze tussen publiek- en privaatrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van IenW - Introductiedossier deel 1 - De organisatie.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het bevat onder meer uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3 informatievoorschrift 2022 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften 2022 voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Comptabiliteitswet 2001, integrale tekst

  Comptabiliteitswet 2001, integrale tekst zoals deze luidt sinds de wijziging van 7-11-2011 (Stb. 2011, 544) (Vijfde wijziging Comptabiliteitswet 2001). Deze versie vervangt de voorgaande versie van de CW 2001, die gold tot 1-8-2011/25-11-2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift 2022 provincies

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften 2022 voor provincies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van EZK - Introductiedossier deel 1 Organisatie ministerie van EZK.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse Gedragscode Transparantie Online Politieke Advertenties

  Deze gedragscode heeft tot doel de transparantie van politieke advertenties te vergroten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij veelgestelde vragen over Vermogensbeheer: Bronnennotitie

  Deze notitie bevat een beschrijving van de hoofdpunten van de op 1 september 2011 geldende wet- en regelgeving. De notitie beoogt geen volledige beschrijving van de relevante wet- en regelgeving te geven. De notitie vormt geen juridisch advies. Hoe wet- en regelgeving dienen te worden toegepast op specifieke gevallen, dient onderwerp te zijn van zelfstandig in te winnen juridisch advies.

  Bekijk document gepubliceerd op