Zoekresultaten  1-10 van de 133 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Actieprogramma Maatwerkaanpak regeldruk Metaal

  Oplossingsrichtingen voor knelpunten voor ondernemers uit de metaalsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaat juli onderhandelingen CAO Rijk 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderhandelingsresultaat CAO Rijk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht van ontwerpverdragen

  Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) met peildatum 1 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht ontwerpverdragen per 1 januari 2023

  Overzicht van ontwerpverdragen per 1 januari 2023 vergeleken met de lijst van 1 oktober 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht wettelijke voorschriften stemming

  Het overzicht bevat de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de stemming tijdens de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Dit overzicht dient aanwezig te zijn in het stemlokaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiële verslagen over 2017 van politieke partijen - PvdA.pdf

  In het financiële verslag staan de inkomsten en uitgaven van de politieke partij. Het bevat een overzicht van ontvangen subsidies en giften, andere inkomsten, de vermogenspositie en de schulden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bundel factsheets over nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (printversie) PS/WS

  De Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (NPVV) treedt op 1 januari 2023 in werking en geldt daarmee bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van maart 2023. Werken volgens de nieuwe wet vraagt voorbereiding door gemeenten. Het ministerie van BZK heeft daarom factsheets gemaakt met uitleg over de nieuwe procedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief invulwijzer SiSa 2022 - versie 13 januari 2023

  Dit bestand betreft de definitieve versie van de invulwijzer SiSa 2022. De invulwijzer is een handleiding / handreiking voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ambtelijk geconsolideerde versie Kieswet na inwerkingtreding NPVV

  Dit document bevat een ambtelijk opgemaakte geconsolideerde versie van de Kieswet. Dit document is met zorg samengesteld, maar geen rechtsbron. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Vanaf 1 januari 2023 vindt u de dan geldende tekst van de Kieswet op www.wetten.nl. Tot die tijd kunt u dit document als eigen naslagwerk gebruiken.

  Bekijk document gepubliceerd op