Zoekresultaten  1-10 van de 87 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Jaarrekening RIVM 2020 en controleverklaring ADR

  Jaarrekening over 2020 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), met de controleverklaring van de Auditdienst Rijk (ADR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij de kamerbrief over experiment regelarme instellingen

  Bijlagen bij Kamerbrief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over experiment regelarme instellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Managementletter RIVM 2022

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) waarin de bevindingen uit de interim-controle 2022 worden samengevat en wordt ingegaan op de voorgang van de bevindingen uit het auditrapport RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 2021 en de aandachtspunten voor de jaarafsluiting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dossieronderzoek assurance DV risicoverevening over 2018

  Probleemsignalerend onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar het assurance-rapport en het onderliggende dossier om de minister van VWS te ondersteunen bij het besluit om de wettelijk vereiste goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de definitieve risicovereveningsbijdrage 2018 van het Zorginstituut Nederland (ZIN).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ISAE3402 Type 1 rapport Z‐domein PGB2.0

  Rapportage inzake de opzet en het bestaan van beheersmaatregelen van het Z‐domein PGB2.0 per 1 juni 2020. De Auditdienst Rijk (ADR) is gevraagd een oordeel te geven over de beschrijving van VWS en over de opzet en bestaan van interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld op de peildatum 1 juni 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over onderzoeksrapport Isolatiematerialen en gezondheid - Bijlagen bij besluit Wob-verzoek over onderzoeksrapport _isolatiematerialen en gezondheid_ van het RIVM.pdf

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 13 april 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over het onderzoeksrapport Isolatiematerialen en gezondheid van het RIVM.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CAK rapport 2020

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) rapporteert over de uitvoering door het CAK van de wettelijke regelingen waarop de NZa toezicht houdt in het verantwoordingsjaar 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken datalek GGD

  Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken over het datalek bij de GGD. Kamerbrief over stand van zaken datalek GGD ( PDF | 13 pagina's | 727 kB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015 en 2016

  Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de opzet en vraagstelling van beleidsdoorlichtingen op het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Bekijk document gepubliceerd op