Zoekresultaten  1-10 van de 199 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Uitkomsten quickscan verantwoordingsdocument Waarborgen taakscheiding FIU

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderzoek naar de In Control Verklaring (ICV) die de Financial Intelligence Unit (FIU) heeft opgesteld. De ICV gaat over het stelsel van maatregelen voor het beheersen van risico’s op het gebied van het functioneel combineren van de politie en FIU-rol in één persoon. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de volledigheid van de ICV en de onderbouwing van inhoudelijke uitspraken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het online gebiedsverbod

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Almelo komt met online gebiedsverbod' van 1 december 2022. De Tweede Kamerleden Sneller en Dekker-Abdulaziz (beiden D66) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 bij vraag 371

  Business case voor de rechtbank Limburg over de mogelijkheid van een kantoorconcentratie in Maastricht met behoud van een zittingslocatie in Roermond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De minister van Justitie en Veiligheid stelt zich onvoldoende de escalerend op

  Rapport van de Nationale Ombudsman. Het rapport onderzoekt klachten over uitlatingen van toenmalig minister Grapperhaus (Jen) bij de algemene ledenvergadering van de Producenten Organisatie Varkenshouderij op 25 november 2019. Het geeft een oordeel over de uitlatingen van minister Grapperhaus en over de gevolgde klachtenprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleverklaring College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten 2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij vraag 371

  Business case voor de rechtbank Limburg over de mogelijkheid van een kantoorconcentratie in Roermond met behoud van de zittingsiocatie in Maastricht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen informatieverstrekking ambtelijke bijstand bij amendementen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en minister Bruins Slot (BZK) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van de kabinetsreactie van 27 juni 2022 op de motie van de Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Van Nispen (SP). De motie ging over de informatieverstrekking over de ambtelijke bijstand bij het opstellen van amendementen. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zitten enkele beslisnota's.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten 2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota rief aan TK inzake vertrouwelijkheid ambtelijke bijstand bij amendementen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Memorie van antwoord wetsvoorstel Bibob 2e tranche en brief met reactie op moties

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op