Zoekresultaten  1-10 van de 72 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • RWS past de BEI toe - Onderzoek Bedrijfsvoering elektrische installaties

  Eindrapport van het onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de toepassing van de bedrijfsvoering elektrische installaties (BEI) door Rijkswaterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Audit Bedrijfshulpverlening Rijkswaterstaat

  Het rapport bevat de resultaten van de audit naar de organisatie en inrichting van de Bedrijfshulpverlening (BHV) bij Rijkswaterstaat (RWS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2010 Inspectie Verkeer en Waterstaat

  Dit is het publicitaire jaarverslag van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft het afgelopen jaar verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van risicogestuurd toezicht. Met ondertoezichtstaanden die gemotiveerd zijn om hun verplichtingen goed na te leven, wil de inspectie handhavingsconvenanten (horizontaal toezicht) sluiten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AI Impact Assessment

  Het AI Impact Assessment (AIIA) is een hulpmiddel voor het maken van afwegingen bij het inzetten van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) in een project. Het AIIA dient als instrument voor het gesprek en het vastleggen van het denkproces zodat onder andere de verantwoording, kwaliteit en reproduceerbaarheid worden vergroot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CO2-Managementplan 2022-2023

  Managementplan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de CO2-reductie in 2022 en 2023. Dit managementplan bevat ook de voortgangsrapportage over het 1e halfjaar van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij eindrapport IenW over onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomstgegevens

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het 'Rapport uitvoering Motie 21 door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat'. Het rapport gaat over onderzoek door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar het gebruik van afkomstgegevens op rechtmatigheid en behoorlijkheid. Hij geeft daarbij een toelichting. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vooruitkijken – onderzoek naar documentmanagement, recordsmanagement en procesondersteuning oplossingen voor 5 departementen

  Onderzoek naar mogelijke technologische oplossingsrichtingen voor documentmanagement, recordsmanagement en procesondersteuning en de impact daarvan op de  gebruiker.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport uitvoering Motie 21 door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Het rapport gaat over onderzoek door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar het gebruik van afkomstgegevens op rechtmatigheid en behoorlijkheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Wob-verzoek kosten lunch&diner vergadering 8 IenM

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Audit Administratie helikopterinzet voor SAR-activiteiten

  Het rapport bevat deresultaten van het onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de totstandkoming van de administratie van helikopterdiensten voor Search and Rescue-activiteiten (SAR) van Rijkswaterstaat (RWS).

  Bekijk document gepubliceerd op