Zoekresultaten  1-10 van de 57 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Onderzoeksrapport naar de omzetting DGF naar EBS Programmagelden

  De ADR heeft een onderzoek uitgevoerd naar de waarborgen voor de juiste en volledige overdracht van de (financiële) gegevens bij de conversie van de huidige naar de nieuwe financiële administratie van het Diergezondheidsfonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conversie beginbalans en debiteurenstanden Diergezondheidsfonds

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een onderzoek naar het waarborgen voor de juiste en volledige overdracht van de (financiële) gegevens bij de conversie van het Diergezondheidsfonds (DGF) naar de nieuwe Operating Unit (bedrijf 0007) in EBS RVO Programmagelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over externe integriteitscommissie NVWA

  Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de instelling van een externe integriteitscommissie voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De doelstelling hiervan is het waarborgen van een onafhankelijk meldpunt waar een medewerker terecht kan met signalen over integriteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 - Documenten bij Woo-besluit over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022

  Besluit op deel 1 van een verzoek om informatie over de activiteiten van Annemarie Jorritsma in haar hoedanigheid als door het ministerie van LNV benoemde Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ambtelijke ruimte – Kan de overheid de grote maatschappelijke vraagstukken aan?

  De combinatie van de vele crises – van stikstof tot wonen tot asiel – leidt gemakkelijk tot de vraag 'of de overheid de maatschappelijke uitdagingen wel aankan'. Het antwoord op de vraag is niet zonder voorbehoud te geven. Het hangt er van af hoe de overheid politieke ambities, de eigen rolopvatting, de strategie en de uitvoeringscapaciteit met elkaar in verband brengt, en hoe het ene wordt vertaald in het andere. Als bijvoorbeeld ambities groot zijn en de uitvoeringscapaciteit is gedecentraliseerd, moet de Rijksoverheid kiezen voor een regierol – zoals bij de woningbouwopgave. In dit essay wordt daarom de vraag geherformuleerd: niet of de overheid 'iets' of 'het' aankan is de vraag, maar hoe ambtenaren omgaan met de geboden of genomen ruimte in en tussen elk van de 4 genoemde aspecten (ambitie, rolopvatting, strategie en uitvoering).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over rapportages diergezondheidsmonitoring rundvee - Bijlage 2 Wob-verzoek over rapportages diergezondheidsmonitoring rundvee.pdf

  Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over rapportages diergezondheidsmonitoring rundvee van 2018 tot april 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over rapportages diergezondheidsmonitoring rundvee - Bijalge 6 Wob-verzoek over rapportages diergezondheidsmonitoring rundvee.pdf

  Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over rapportages diergezondheidsmonitoring rundvee van 2018 tot april 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2021 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F)

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hoofdstuk XIV van de Rijksbegroting) en het Diergezondheidsfonds (hoofdstuk F van de Rijksbegroting). Ook heeft de ADR het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over rapporten van de NVWA over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen opgemaakt vanaf 1 januari 2018 tot en met juli 2019

  Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen, inclusief de door inspecteurs gemaakt beeldmateriaal, vanaf 1 januari 2018 tot en met juli 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Besluit op Wob-verzoek over rapporten van de NVWA over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen opgemaakt vanaf 1 januari 2018 tot en met juli 2019 (PDF | 5 pagina's | 327 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek of de capaciteit van de NVWA toereikend is voor het actuele en toekomstige takenpakket – bijlage bij het eindrapport

  Dit document bevat een gedetailleerde omschrijving van alle domeinen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en hun taken, inclusief de manier waarop en de mate waarin toezicht wordt gehouden binnen het domein. Onderzoek of de capaciteit van de NVWA toereikend is voor het actuele en toekomstige takenpakket – bijlage bij het eindrapport (PDF | 258 pagina's | 3,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op