Zoekresultaten  2441-2450 van de 2.541 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Dashboard managementinformatie inkoop

  Vanuit het programma verbetering inkoopinformatie Rijk zijn projecten opgestart om de bruikbaarheid, betrouwbaarheid en de beveiliging van de rijksbrede inkoopinformatie te vergroten. Eén van die projecten betreft het ontsluiten van inkoopinformatie voor de vier portfolio’s. Binnen het kader van dit project zijn de portfoliomanagers en de categoriemanagers door Significant bevraagd over de beschikbare en door hun gewenste inkoopinformatie. Op basis van deze bevraging heeft Significant in een rapport advies uitgebracht over de opzet van dashboards met managementinformatie over de portfolio’s heen, per portfolio en per categorie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brede heroverwegingen 20. Internationale veiligheid

  De overheid heeft in 2009 onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen. Hier vindt u de brede heroverwegingen op het gebied van Internationale veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Provinciaal verslag artikel 12 Loppersum 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd tot 16 jaar: debatten, argumenten en consequenties

  Verkennend onderzoek naar het kiesrecht voor 16- en 17-jarigen in andere landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief besluit op Wob verzoek 6 februari 2019 pilot consumentenzaken

  Afschrift van de brief met het besluit op het verzoek van 6 februari 2019 met beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om informatie over de Pilot consumentenzaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief besluit op Wob verzoek pilot juridische dienstverlening

  Afschrift van de brief met het besluit op het verzoek met beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om informatie over een pilot op het gebied van juridische dienstverlening door LegalGuard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief met besluit op Wob verzoek over pilot consumentenzaken RvR

  Afschrift van de brief met het besluit op het verzoek met beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om informatie over de Pilot Consumentenzaken van de Raad voor Rechtsbijstand met LegalGuard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3 deel 3 voetnoten 208 tot en met 241c

  Bijlage 3 deel 3 voetnoten 208 tot en met 241c.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiële verslagen over 2018 van politieke partijen - Financieel verslag VVD 2018

  In het financiële verslag staan de inkomsten en uitgaven van de politieke partij. Het bevat een overzicht van ontvangen subsidies en giften, andere inkomsten, de vermogenspositie en de schulden.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schriftelijke antwoorden begrotingsbehandeling SZW 2013

  Schriftelijke antwoorden begrotingsbehandeling SZW 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op