Zoekresultaten  1-10 van de 2.548 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Advies Raad voor de rechtspraak over grondwetsvoorstel benoeming leden Hoge Raad

  De Raad voor de rechtspraak reageert op het voorstel van rijkswet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling over de benoeming van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Advies Hoge Raad over grondwetsvoorstel benoeming leden Hoge Raad

  De Hoge Raad der Nederlanden reageert op het voorstel van rijkswet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling over de benoeming van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak over grondwetsvoorstel benoeming leden Hoge Raad

  De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak reageert op het voorstel van rijkswet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling over de benoeming van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  'Kan dit weg?' - 'Nee': Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid

  Advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (AcOI) over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over wijziging van de reikwijdte van het onderzoek naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer dat de reikwijdte van het onderzoek van de Commissie van Onderzoek en Advies, dat onderzoek doet naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de afdeling onderzoek van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie, is gewijzigd. Daarnaast informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer met deze brief of de interne procedures voor klokkenluiders bij Defensie voldoen aan de Europese richtlijn over de bescherming van klokkenluiders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Nader rapport en advies Raad van State over grondwetsvoorstel benoeming leden Hoge Raad

  Minister Bruins Slot (BZK) reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van rijkswet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling over de benoeming van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden. Het advies en het wetsvoorstel zitten ook in dit document.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Advies VNG en NVVB over het ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten

  Afschrift brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) met advies over het ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over artikel Nieuwe app Forum lek: privégegevens alle 92.000 (oud-)leden op straat

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Nieuwe app Forum lek: privégegevens alle 92.000 (oud-)leden op straat'. Het Tweede Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Benchmark staffuncties Douane

  Onderzoek naar de kosten van de staffuncties bij de Douane, ten opzichte van vergelijkbare overheidsorganisaties. Door de vele wijzigingen bij de Douane is de vraag ontstaan of de staffunctie van de Douane voldoende is meegegroeid met de toegenomen taken in het primaire proces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) geven antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Antwoorden so COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht (PDF | 20 pagina's | 503 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op