Zoekresultaten  1-10 van de 3.351 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Thema: Hoger onderwijsverwijder
 • Kamerbrief over evaluatie waarborginstellingen en waarborgstelsel

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen uit de zbo-evaluatie van de waarborginstellingen Edelmetaal Waarborg Nederland en WaarborgHolland. Een eenluidende brief wordt aan de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie waarborginstellingen en waarborgstelsel

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie waarborginstellingen

  Evaluatie naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van de wettelijke taken door Edelmetaal Waarborg Nederland (EWN) en WaarborgHolland (WH) en naar de borging van de efficiëntie en effectiviteit van het waarborgstelsel na invoering van de Waarborgwet 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie toepassing en toepasbaarheid Arbocatalogus Dieselmotoremissie

  De sociale partners van de sector Defensie hebben de Arbocatalogus Dieselmotoremissie vastgesteld op 24 maart 2015. De Auditdienst Rijk heeft deze Arbocatalogus geëvalueerd om inzicht te geven in de toepassing en toepasbaarheid en in eventuele mogelijkheden voor doorontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

  Voorstel van de Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding Voorstel van wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

  Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij de volgende stukken: Een nota naar aanleiding van het nader verslag (Kamerstukken II 2013/14, 33472, nr. 17); Beantwoording van de vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de evaluatie van het accreditatiestelsel (Kamerstukken II 2013/14, 31 554 nr. 5); Een vierde nota van wijziging met enkele louter technische correcties inzake het bovengenoemde wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van Wijziging van Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wetsvoorstel Kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

  Brief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer met een overzicht van de rolverdeling tussen de organen die verantwoordelijk zijn voor het externe toezicht in het hoger onderwijs. De brief gaat ook in op de samenwerkingsafspraken tussen de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Hiermee komt de staatssecretaris de toezegging na die hij heeft gedaan bij de behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport bij Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

  Nader rapport bij het voorstel van de Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op