Zoekresultaten  1-10 van de 1.291 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
 • Meerjarig Departementaal Informatieplan JenV 2024 2027

  Het informatieplan richt zich op de informatievoorziening (IV) op de beleidsterreinen van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor de jaren 2024 - 2027.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Werking Omgevingswet: Plan van aanpak

  Plan van aanpak voor de monitoring van de werking van de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van brief en advies EcO over Plan van aanpak Evaluatie Omgevingswet

  Afschrift van een brief en advies van de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) over een Plan van aanpak met betrekking tot de evaluatie van de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport van feitelijke bevindingen review accountantswerkzaamheden NOW 1- en NOW 2- regeling

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) met verslag van feitelijke bevindingen over 25 reviews op de kwaliteit van de door accountants uitgevoerde werkzaamheden. Als onderdeel van de controle en het toezicht op de uitvoering van de NOW-regeling heeft SZW een reviewbeleid op accountantscontroles bij de NOW-regeling opgezet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsagenda Klimaat & Energie

  Uitvoeringsagenda Klimaat & energie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De agenda richt zich op de beleidsterreinen van OCW: onderwijs (huisvesting, scholing), cultuur (monumenten, culturele en creatieve sector, leefomgeving en mobiel erfgoed) en wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Staatsbosbeheer

  Dit rapport beoordeelt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van Staatsbosbeheer in de periode 2018-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Een bondige publieksversie van het vijfde Nationale Actieplan Open Overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Het vijfde Nederlandse Actieplan Open Overheid (2023-2027) bevat 17 actiepunten verdeeld over 7 thema’s, gericht op onder andere het actief verzamelen van ideeën van burgers, het beter voldoen aan de informatiebehoefte van verschillende doelgroepen en het stimuleren van een cultuuromslag naar meer openheid binnen overheidsorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Integriteit, discriminatie en racisme

  Bijlage bij het 1e halfjaarbericht Politie 2023. De bijlage geeft een overzicht van de stand van zaken rondom de thema’s integriteit, discriminatie en racisme bij de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Managementsamenvatting onderzoek Cupertino

  Managementsamenvatting uit het onderzoeksrapport over de uitkomsten van het forensische digitaal onderzoek naar mogelijk aangepaste rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR). De managementsamenvatting geeft een beeld over de aanleiding, aanpak, bevindingen en de conclusies uit dit onderzoeksrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op