Zoekresultaten  1-50 van de 866 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Handreiking: Het nieuwe werken. Hoe blijf je er gezond bij?

  In deze handreiking voor werkgevers komen vragen aan de orde als Wat vraagt het nieuwe werken van u als werkgever? en Hoe zit het met Arbo?. De handreiking is een initiatief van de Taskforce Mobiliteitsmanagement en het Kenniscentrum Werk&Vervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over CARbonTAX

  Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op een bericht op rtlnieuws.nl over het Carbontax-model. Zij gaat in op het belang van fiscale stimulering van emissievrij rijden. Daarna behandelt zij enkele onderdelen van het Carbontax-model, zoals de geschiktheid voor het maken van doorrekeningen, transparantie van het model en de aanbestedingstrajecten. Tot slot gaa zij in op 'Van het kwartje van Kok naar het tientje van Rutte'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording 37 vragen over CARbonTax-model

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak staatssecretaris Van Veldhoven bij de TDI series Boosting transport decarbonisation investment

  Toespraak van staatssecretaris Van Veldhoven bij de TDI series Boosting transport decarbonisation investment op 7 juni 2021. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Impactanalyse outline nationaal toelatingskader Lichte Elektrische Voertuigen

  Om de verkeersveiligheid te waarborgen en vanwege de sterke opkomst en het toenemende gebruik van Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs), is een herziening van de wijze waarop deze voertuigen zijn toegelaten op de weg gewenst. Daarbij is specifiek gekeken naar de maximale afmetingen (LxBxH), de toegestane maximummassa en het maximaal aantal personen (bestuurder plus passagiers).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiscaal beleid personenauto's

  Het document bevat een toelichting op het Carbontaxmodel en de toepassing ervan voor het Klimaatakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht openbaar te maken stukken

  De bijlage bevat een overzicht van openbaar te maken stukken die horen bij de Kamerbrief van 16 april 2019  met vragen over het CARbonTax-model.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Statement by Vivianne Heijnen, Minister for the Environment, High-Level Event on Used Cars and Fuel Quality: ‘Avoiding a Green Divide’

  ‘We need to speed things up. Emissions from transport are still clearly out of step with the Paris goals. As we accelerate transport decarbonisation, however, we must avoid a green divide.’ This said Vivianne Heijnen, Dutch Minister for the Environment at a High-Level Event on Used Cars and Fuel Quality: ‘Avoiding a Green Divide’ at the COP27 in Egypt. In her statement the minister spoke about the MoU the UK and the Netherlands launched during the COP26 in Glasgow. ‘Last year during COP26, the UK and the Netherlands launched a declaration and a Global Memorandum of Understanding on this subject. Since then a growing number of parties have joined this MoU. I call on emerging markets to join us. Only by working together can we make our ambitions reality. And lower the threshold for the transition to climate-neutral transport.’

 • Beslisnota bij Kamerbrief over treinongeval Voorschoten 4 april 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheidsbalans 2009 IVW

  Stand van zaken met betrekking tot de veiligheid op de weg, het spoor, de binnen- en scheepvaart en de luchtvaart

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de transportveiligheid 2012

  Dit rapport schetst de staat van de veiligheid op het werkterrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: het verkeer, het beroepsvervoer van personen en goederen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief onderzoeksrapport Crisislab veiligheid emplacement Kijfhoek

  Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Van Veldhoven. De brief bevat een reactie op het onderzoek naar de veiligheid van het emplacement Kijfhoek naar aanleiding van 2 incidenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatregelen Beleidsimpuls Verkeersveiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vraag en antwoord T-rijbewijs

  Deze vragen en antwoorden geven uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig met beperkte snelheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord bij Wijziging Wegenverkeerswet 1994 en Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

  Nadere memorie van antwoord bij de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkgeversenquête 2022

  In april 2022 is voor het 3e jaar op rij onderzoek gedaan onder werkgevers met 100 of meer werknemers met als doel inzicht te krijgen in maatregelen en regelingen die werkgevers zelf treffen om duurzaam reisgedrag te bevorderen. De vragenlijsten zijn ingevuld door 1.011 organisaties. Het onderzoek maakt deel uit van de Werkgeversaanpak van de directies Duurzame Mobiliteit en Mobiliteit en Gebieden en helpt bij het duurzaam inrichten van de werk gebonden personenmobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting werkzaamheden en maatregelen

  Het document geeft een toelichting op de werkzaamheden en maatregelen uit het basiskwaliteitsniveau (BKN) voor het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet. Toelichting werkzaamheden en maatregelen (PDF | 4 pagina's | 105 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20103157 Verkeersveiligheid landbouwverkeer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over BNC-fiche Europese normen zwaar vrachtvervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoord op vragen over het BNC-fiche Verordening herziening Europese emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen. De schriftelijke vragen zijn gesteld verschillende fracties van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamerveragen over het bericht 'Lightyear stopt productie eerste zonneauto 'Focus op goedkopere model''

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het nieuwe werken en de arbeidsrechtelijke regelgeving

  Het onderzoek is gericht op de verhouding tussen nieuwe arbeidspatronen, bekend onder de term ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW) en de arbeidsrechtelijke regels in Neder-land. Hoofdvraag van het onderzoek is: waar levert de arbeidsrechtelijke regelgeving knel-punten of onduidelijkheden op voor verhoudingen waarin op basis van HNW wordt gewerkt?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 13 Tussenresultaten plan veilige mobilteit ouderen per actielijn

  De bijlage bevat de resultaten en stand van zaken van de maatregelen uit het plan Veilige mobiliteit ouderen – 'Langer Veilig Onderweg' 2021-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organisatie van verzorgingsplaatsen Internationale studie en lessen voor Nederland

  Het rapport bevat een inventarisatie en analyse van het beleid dat verschillende Europese landen hanteren op de verzorgingsplaatsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets Goedkeuring dubbele bediening lesvoertuigen

  Rapport van de RDW. Het rapport bevat een toets naar de gevolgen van een mogelijke afschaffing van de procedure tot aanpassen van het voertuiggewicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenplan ILT 2015-2019

  Meerjarig programma van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de verdere ontwikkeling van allerlei vormen van toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectierapporten 2020 HRMK (Van Harinxmakanaal, Leeuwarden)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het belang van mobiliteitsdata voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Hij gaat daarbij in op de resultaten van een aantal lopende initiatieven en de aankomende Europese wetten en regelgeving. Ook bespreekt hij de stappen die hij wil zetten voor een toekomstbestendige borging van mobiliteitsdata via een digitaal stelsel mobiliteitsdata.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport haalbaarheidsstudie T-rijbewijs lichte voertuigen

  Het rapport onderzoekt het nut, de noodzakelijkheid en de haalbaarheid van de invoering van een aparte T-rijbewijscategorie voor lichte voertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken verkeersveiligheid voorjaar 2023

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de uitvoering van het strategisch plan verkeersveiligheid (SPV). Daarnaast stuurt hij een overzicht van de voortgang van de maatregelen in het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Truckparking van de Toekomst Definitief rapport

  Het rapport bevat een onderzoek naar de truckparking van de toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenplan 2014-2018

  Meerjarenplan 2014-2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmaplan Verbeterprogramma Zee-Zevenaar

  Het programmaplan beschrijft hoe ProRail de kwaliteit van het spoorgoederenvervoer in het gebied Zee – Zevenaar, met nadruk op het havengebied, buiten gaat verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van Zaken uitvoering Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 ILT

  Jaarverslag 2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het Jaarverslag gaat over de activiteiten en resultaten van de ILT in 2022 op het gebied van transport, infrastructuur, milieu en wonen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage II Stand van zaken uitvoering Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid2019-2021

  De bijlage gaat over de voortgang van de uitvoering van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019–2021 (LAP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstperspectief Automobiliteit

  De Ontwikkelagenda beschrijft hoe de auto zijn belangrijke rol in de mobiliteit en bereikbaarheid van Nederlanders in alle delen van het land kan blijven vervullen. Zodat de gebruiker veilig, snel en betrouwbaar van deur tot deur kan reizen; met een zo beperkt mogelijke impact op klimaat en leefomgeving. Toekomstperspectief Automobiliteit (PDF | 27 pagina's | 6,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel wijziging Wegenverkeerswet

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van de 3e rijbewijsrichtlijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Definitief BIT-advies programma CHARM

  Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) stuurt minister HArbers (IenW) een samenvatting van de toets die het heeft uitgevoerd op het programma CHARM (Common Highways Agency Rijkswaterstaat Model) van Rijkswaterstaat (RWS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CBR Opstartscenario’s examendivisies na lock‐down

  Het rapport richt zich op een pakket met maatregelen voor het opnieuw opstarten van de rijexamens na de lockdown. CBR Opstartscenario’s examendivisies na lock‐down (PDF | 20 pagina's | 335 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het CBR komt van ver

  Het rapport bevat het eindverslag van Piet Eringa over de problematiek bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) en de de divisie Rijgeschiktheid in het bijzonder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag ILT 2014

  Jaarverslag 2014 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36269, nr. A - Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen in hoofdstuk IIA van de Wegenverkeerswet 1994, het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen en enige andere wijzigingen

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen in hoofdstuk IIA van de Wegenverkeerswet 1994, het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen en enige andere wijzigingen; Voorlopig verslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapport Logistieke Voertuigen Deel 2: Zware Bedrijfsvoertuigen (>3,5 ton)

  Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen in het aanbod, de instroom en uitstroom en het wagenpark van zware bedrijfsvoertuigen (meer dan 3,5 ton).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda Fiets 2017-2020

  De agenda geeft de 8 doelstellingen weer van Tour de Force voor het fietsbeleid in Nederland voor de jaren 2017-2020. Agenda Fiets 2017-2020 (PDF | 19 pagina's | 5,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over het verslag van de informele bijeenkomst van EU energieministers en transportministers februari 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het verslag van de informele bijeenkomst van energieministers en transportministers van de Europese Unie (EU). Deze vond plaats op 27 en 28 februari 2023. De vaste Tweede Kamercommisie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag so over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 18 en 19 april 2023

  Staatsecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de informele bijeenkomst van klimaatministers en milieuministers. De bijeenkosmt vindt plaats op 18 en 19 april 2023 in Stockholm, Zweden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36339, nr. 3 - Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2118 tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (PbEU 2021, L 430) (Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering)

  Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2118 tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (PbEU 2021, L 430) (Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van de leden Krul en Van den Berg over het bericht 'Zorgen en ergernis na wéér een afsluiting van Vlaketunnel'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport evaluatie invoering T-rijbewijs 2018

  Dit eindrapport beschrijft de bevindingen uit de gehele periode van onderzoek. Via een aantal evaluatiestappen bekijken we in hoeverre met de invoering van het T-rijbewijs aan de voorwaarden is voldaan om een verbetering van de verkeersveiligheid te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op